Vandaag spreekt de imam over de daden die je gebeden tenietdoen. Iedere dag wordt voor de gelovigen bepaald door de vijf gebeden. Hieromheen plannen we onze dag en hiervoor doen we veel moeite. Natuurlijk heeft het gebed direct een positief effect op onze gemoedstoestand en helpt het ons rust te vinden, waardoor we evenwichtigere personen worden. Het belangrijkste is echter dat het gebed als een goede daad wordt gezien, en dat we op de dag des oordeels hiervoor beloond zullen worden. Er is echter een risico dat we de moskee uitlopen en deze goede daden weer als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Allah swta zegt:

O, jullie die geloven! Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en maak jullie daden niet nutteloos.

Er zijn vele manieren waarop we goede daden kunnen verliezen. De profeet Mohammed legde bijvoorbeeld veel nadruk op het risico anderen vals te beschuldigen. Allah swta wil dat de ummah tot één gemeenschap gesmeed wordt en er is geen beter voorbeeld dan hoe de profeet Mohammed saws de stammen op het Arabische schiereiland smeedde tot een hechte groep. De profeet Mohammed saws zat eens met zijn metgezellen en zei drie keer: ik ga jullie wat zeggen, de metgezellen antwoorden, wat wilt u zeggen? De profeet Mohammed saws antwoorde: letten jullie er alsjeblieft op dat jullie shirk ontwijken en goed voor jullie ouders zijn, hierna ging hij saws rechter op zitten en herhaalde zo vaak dat de metgezellen zich ongemakkelijk gingen voelen: pas op voor valse beschuldigen, pas op voor valse beschuldigingen…

Het eerste waarvoor de boodschapper Mohammed saws waarschuwde was shirk, of het deelgenoten toekennen aan onze Heer. Allah swta zegt:

Zeg: “Ik ben slechts een mens zoals jullie. Het is aan mij geopenbaard dat jullie god één God is. Dus iedereen die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, laat hem goede werken verrichten en geen deelgenoten in de aanbidding van zijn Heer toekennen.”

Shirk is er in vele vormen, waaronder ar-riya of het gezien willen worden. De profeet Mohammed zei: Kijk uit voor de kleine shirk, de metgezellen vroegen, wat is kleine shirk oh boodschapper van Allah saws, Hij saws antwoorde: Het bidden, vasten en het geven van aalmoezen doen om gezien te worden door de mensen, en niet slechts voor Allah swta.

We willen niet bij de hypocrieten horen en zullen dus constant de verleiding moeten weerstaan onszelf tof te vinden als we goed bezig zijn op de weg van Allah swta, anders doen we onszelf tekort. De profeet Mohammed saws zei: Op de dag des oordeels zal Allah swta tegen degenen die zich schuldig maakten aan kleine shirk zeggen, ga naar de mensen toe door wie je gezien wilde worden en kijk of er bij hen een beloning is op deze dag.

Neem deze waarschuwing dus zeer serieus, want Allah swta zegt:

Waarlijk, Allah vergeeft shirk niet, maar daarnaast vergeeft Hij wat Hij wil, en iedereen die Allah deelgenoten toekent, heeft zeker een afschuwelijke zonde begaan.

Laten iedereen elkaar veilig houden door elkaar bij te staan met goede woorden. Laten we proberen vrede te stichten onder elkaar en elkaar helpen geen valse beschuldigingen te doen. We zijn één gemeenschap, laat nederigheid en onderlinge verbondenheid de boventoon voeren zodat de profeet Mohammed saws blij met ons zou zijn geweest.