Veel mensen zijn het slachtoffer van een beklemde borst, wat kan lijden tot slapeloosheid, stress en allerlei andere klachten. Hierdoor raken mensen van slag, beginnen te klagen en worden afgeleid. Ze zoeken hulp bij de psycholoog en rennen naar de apotheek om zich vol te laten stoppen met medicijnen. Ze denken dat de oplossing hier in deze dunya te vinden is, terwijl hun obsessie met deze wereld juist de reden voor hun problemen is. De echte en meest duurzame genezing is echter niet bij de apotheek te vinden, maar door te luisteren naar hun schepper. De imam geeft vandaag zeven manieren waarop we de borst kunnen verruimen en meer voldoening uit het leven kunnen halen. Het eerste wat de gekwelde persoon zal moeten doen is het bewustzijn wat betreft zijn schepper te vergroten. Kennis nemen van Zijn voortreffelijke namen en attributen, want eens zal je verantwoording aan Allah swta af moeten leggen, Hij zegt: Er is niemand in de hemelen of op aarde die niet als dienaar tot de Barmhartige zal komen. Rust zullen we pas kennen als we ons er bij neerleggen hoe insignificant we eigenlijk zijn als we Allah swta grootheid overdenken, Allah zegt:

Zeg: “Waarlijk mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, de Heer der Werelden. Hij heeft geen deelgenoten. Dit is mij bevolen en ik ben de eerste van de Moslims.

Als tweede is het zoeken van kennis een goede manier om rust te krijgen en de borst te verruimen. Een kleine geest, slechts gefocused op de aardse zaken, zal uiteindelijk leiden tot stress, en onwetendheid zal je benauwen en onzeker maken. Natuurlijk is niet alle kennis even waardevol. De kennis die van de boodschapper Mohammed saws komt steekt mijlenver uit boven iedere kennis die er voor de rest op de wereld te vergaren is. Het is nuttige kennis die toepasbaar is voor iedereen en meteen tot verlichting leidt. Het verbetert direct ons gedrag, ons humeur ons algemeen welzijn.

De derde manier is de herinnering van Allah swta, hetgeen de boodschapper Mohammed saws ook niet naliet om constant te doen. Allah swta is dicht bij en heeft altijd het beste met je voor. Bij verdriet, pijn en tegenslag, hef je handen op en vraag de barmhartige om steun en verlichting. Hij laat je nooit in de steek zoals hij je ouders ook niet in de steek heeft gelaten en hij zal je hart tot rust brengen.

Als vierde is de intentie om geen zonden meer te begaan en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de zonden die je hebt begaan. Met het begaan van zonden beschamen we onszelf en nemen we het risico dat we Allah swta op afstand zetten. Misschien zal het in eerste instantie een gevoel van bevrijding geven, maar dat zal slechts van korte duur zijn. Allah swta is namelijk niet weg en hoewel hij je misschien zal blijven voeden en kleden, hij zal zijn belangrijkste zegen bij je weghalen en dat is rust en het hebben van een doel. Uiteindelijk zal je toch voor hem komen, dus vraag om vergeving en keer terug, Allah swta zal je altijd weer omarmen.

Als vijfde zijn er de gebeden, nachtgebeden het extra vasten. De zoetheid ervan zijn ongekend. Als zesde is er de Koran. Het lezen ervan brengt verlichting en maakt je weer relaxed. Wat zijn je zorgen toch nietig als je het grote verhaal ziet of leest over de beproevingen van Mozes, Jozef of Abraham.

Als laatste is er het tevreden zijn met alles wat Allah swta je geeft. De boodschapper Mohammed saws zei toen er hem over geloof gevraagd werd: Een kalme geest en kijk uit met het kijken naar wat anderen hebben, anders word je misschien ondankbaar en wil je meer hebben. Allah swta zegt:

En staar niet met je ogen in verlangen naar zaken die Wij aan verschillende groepen voor vermaak hebben gegeven, het is slechts de schittering van het leven van deze wereld, dat Wij hen daarmee moge testen. Maar de voorziening van jullie Heer is beter en blijvender.

Moge Allah swta ons tevreden laten zijn met alles wat hij ons gegeven heeft.