De status van de boodschapper Mohammed saws is moeilijk te overschatten. Hij was geduldig, empathisch, zacht, wijs, bescheiden, aan het opnoemen van goede karaktereigenschappen komt geen einde. Niet voor niks waarschuwde hij ons op zijn sterfbed niet te overdrijven zoals de Christenen met Jezus, vzmh, hadden gedaan. Hoe graag willen we onze boodschapper Mohammed saws eren en onze dankbaarheid tonen, maar ondanks dat hij de hoogste status onder de profeten heeft, was hij saws de eerste die zijn metgezellen op het hart drukte dat zelfs hij slechts een schepping is van Allah swta, de almachtige, de alwetende. Allah swta zegt:  

Ik ben een overeenkomst aangegaan met de Profeten, zeggende: “Neem alles wat Ik jullie heb gegeven van het Boek en begrip van de Wetten van Allah en daarna zal er een Boodschapper tot jullie komen, ter bevestiging van hetgeen wat bij jullie is, jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen.” Allah zei: “Gaan jullie hiermee akkoord en zullen jullie je aan Mijn verbond houden?” Zij zeiden: “Wij gaan akkoord.” Hij zei: “Getuig dan en Ik ben onder degenen die hiervan getuigen.”

De profeet Mohammed saws werd geboren uit een nobel geslacht dat zijn genealogie kan terugleiden naar de profeet Ismael, de zoon van Abraham en stamvader van de Arabieren. Zijn opa Abd-al-Mutallib was in de wolken met de geboorte van zijn kleinkind en realiseerde zich dat dit een zeer bijzondere baby was. Na zijn geboorte nam hij hem saws mee naar de Ka’ba, hief hem op naar de hemel, dankte Allah swta en noemde hem Mohammed saws. Deze naam was niet gebruikelijk onder de Arabieren en toen hem gevraagd werd waarom hij de boodschapper saws zo noemde antwoorde hij dat het een naam is die het mogelijk maakt dat hij in de hemelen en op de aarde geprezen zal worden. De vader van de boodschapper Mohammed saws was Abdullah, wat zeer passend dienaar van Alah betekent. Hij zou sterven voordat de boodschapper saws geboren zou worden, en toen de engelen geschrokken Allah swta melden dat de boodschapper Mohammed saws wees was geworden, antwoordde Allah swta dat Hij zijn beschermer zou zijn. Zijn vader zou begraven worden in Medina en werd niet ouder dan 25 jaar.

Vanaf het moment dat Hij saws geboren wordt beginnen de wonderen zich op te stapelen. Hij heeft geen koninklijk paleis, maar aan alles is te zien dat men hier te maken heeft met een bijzonder kind. Bij zijn moeder Amina vindt hij veiligheid, maar er zijn meer vrouwen die hem hebben gezoogd. Eén daarvan is halima, een vrouw van een nomadenstam die de boodschapper Mohammed saws opvoedt. Het was gebruikelijk dat de mensen uit de stad hun kinderen sterker laten worden door ze tijdelijk mee te geven aan nomaden en hoewel Halima de laatste keus heeft, blijkt deze wees alleen maar zegeningen te geven.

De profeet Mohammed saws werd geboren in het jaar van de olifant, 571 na Christus in de maand Rabi’ al-Awwal en aan zijn moeder werd tijdens de zwangerschap al aangekondigd dat ze de meester van Arabieren en niet-Arabieren droeg. De zwangerschap en de bevalling waren zeer licht, en de engelen gaven Amina opdracht tijdens de geboorte toevlucht te zoeken bij de ene tegen het kwaad van iedere benijder.

Ondanks dat Allah swta zijn directe beschermer was, heeft de boodschapper Mohammed een zware weg moeten afleggen. Geen mens heeft ooit zo’n grote verantwoordelijkheid gehad dan de gezegende profeet Mohammed saws. Dit drukte zwaar op de boodschapper saws en het zien hiervan vervulde de metgezellen met compassie. Hoe graag zij hem hielpen en in alles gemakkelijk maakten. Hoe terneergeslagen ze waren als ze het gevoel hadden de geliefde boodschapper Mohammed saws teleurgesteld te hebben. Zijn geboorte is het begin van het einde, geen boodschapper zou meer volgen. Niemand heeft zijn taak beter kunnen vervullen en hij verdiend onze constante admiratie. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.