Vandaag spreekt de imam over het perfecte gedrag wat de boodschapper Mohammed saws ten toon spreidde. Door zijn voorbeeld werd een heel schiereiland en later een groot deel van de wereld verlicht en zou het leven van zowel en mens en dier enorm verbeteren. Toen een metgezel aan Aisha rah vroeg wat er karakteristiek was voor het gedrag van de profeet Mohammed saws vroeg ze: Heb je de Koran gelezen? Hij antwoordde, maar natuurlijk. Ze zei, welzeker, het gedrag van de Boodschapper Mohammed saws was de Koran. Allah swta hierin: 

Voorzeker, de Boodschapper van Allah is een lichtend voorbeeld voor iedereen op de wereld, en vooral voor degene die op de ontmoeting met Allah en de Laatste Dag hoopt. En voor wie Allah veelvuldig gedenkt.

Aisha rah rapporteerde verder dat de ze de boodschapper Mohammed nooit iets slechts heeft horen zeggen, hij bleef altijd fatsoenlijk, verhief zijn stem niet en bleef rustig. Deed iemand slecht tegen de boodschapper saws vergold hij dat niet met hetzelfde maar probeerde hij altijd de ander persoon tot het goede te manen en vroeg hij vergeving voor hen. Een ander metgezel had vanaf kleins af aan 10 jaar lang voor de profeet Mohammed saws gewerkt en rapporteerde hetzelfde. Het was de beste persoon die hij ooit gezien had en nooit had hij hem saws iets fout zien doen. Juist de rust en liefde die hij uitstraalde dreef zijn vijanden tot wanhoop, omdat langzaam maar zeker iedereen om hen heen de kant van de beste persoon van de wereld koos en ze ook in hun eigen hart wisten dat deze persoon onmogelijk gehaat kon worden.

Dat was ook de reden dat de profeet Mohammed saws misschien weinig tijd aan vijandige mensen besteedde, maar hen nooit helemaal de rug toekeerde. Allah swta zegt in de Koran:  

De goede daad en de slechte daad zijn niet hetzelfde. Beantwoord een slechte daad met een goede en je zal zien dat degene met wie je in vijandschap leefde je hartsvriend kan worden. Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die geduldig zijn en veel geluk hebben. En als Satan jou met kwade influisteringen probeert te weerhouden, zoek dan je toevlucht bij Allah. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alwetende.

Nooit gaf hij de hoop op dat mensen de wijsheid van de boodschap van Allah swta zouden inzien. Hij was zich constant bewust dat het de sjaitaan is die veel schade aanricht en dat het zijn taak was mensen hier bewust van te maken. Allah swta zegt: 

Aanvaard verontschuldigingen, spoor aan tot het goede en keer je af van dwazen. Waarlijk! Degenen die godvrezend zijn, gedenken Allah zodra de kwade gedachten van Sjaitaan bij hen opkomen, waardoor zij kunnen onderscheiden.

Als laatste is er natuurlijk het gedrag jegens het meest kwetsbare onderdeel van de schepping, namelijk de dieren. De boodschapper Mohammed saws heeft veelvuldig mensen tot de orde geroepen die niet goed met dieren omgingen. Bijvoorbeeld een groep metgezellen die twee jongen uit een nest hadden gehaald. Toen de profeet Mohammed saws terugkwam en de paniek en het verdriet van de moedervogel zag zei hij saws dat ze de gevoelens van de vogel gekwetst hadden en gebood hij de metgezellen de vogeltjes onmiddellijk terug te leggen.

Moge Allah swta ons hart verzachten door ons bewust te maken van het goede gedrag van het lichtend voorbeeld voor de gehele wereld, onze geliefde boodschapper Mohammed saws.