De imam spreekt vandaag over de derde heiligste plek van de wereld, namelijk de moskee al aqsaa.

Verheven is Degene Die Zijn dienaar ‘s nachts vanuit al-Masdjid ul-Haraam naar al-Masdjid ul-Aqsa deed reizen, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, zodat Wij hem Onze Tekenen laten zien. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende.

Deze stad is twee keer veroverd door de Moslimlegers. De eerste keer door Kalief Omar radh. Aangezien de inwoners gehoord hadden hoe respectvol de Moslims omgingen met de volken in de veroverde gebieden, gaven ze zich zonder slag of stoot over. Omar respecteerde de Christelijke kerken en liet de inwoners in vrede leven. In de 11e eeuw was het Moslimrijk echter verdeeld. De Fatamiden waren in bezit van een gebied van Egypte tot Marokko, maar hingen een vorm van Sjiisme aan. De Abbassieden waren in oorlog met hen, maar hun rijk was in kleine onderling concurrerende koninkrijkjes uit elkaar gevallen. De Europeanen veroverde Jeruzalem in 1099 en richtte een ongelofelijk bloedbad aan. Ondanks de verontwaardiging was de onderlinge verdeeldheid onder de moslims zo groot, dat Jeruzalem 100 jaar in handen van de Christenen zou blijven. In 1169 kwam Saladin aan het hoofd van het Fatamidische rijk. Hij leidt het volk terug naar de soennah van de Profeet Mohammed saws en zegt niet meer te zullen glimlachen voor Jeruzalem veroverd is. In 1192 wordt Jeruzalem bevrijdt, maar de inwoners worden gespaard en Christelijke pelgrims krijgen vrij toegang. In Jeruzalem bevind zich een kerk op de plek waar de Christenen geloven dat het kruis waaraan Jezus stierf stond. De verschillende Christelijke denominaties hebben echter zoveel ruzie dat ze elke een eigen stuk van de kerk hebben en de sleutel al eeuwen in bezit is van een Islamitische familie omdat ze elkaar hem niet gunnen. Verdeeldheid leidt tot zwakte, terwijl edel gedrag en saamhorigheid tot sterkte leidt.

En vandaag wordt Jeruzalem langzaam maar zeker weer veroverd. De Ummah is verdeeld, opgedeeld in naties. De regeringen kopen wapens, niet om hun volk te beschermen, maar om zichzelf tegen het volk te beschermen. Nationale voetbalteams worden aangemoedigd als ze spelen tegen Marokko, Egypte of Saudi Arabie, terwijl de adzaan op de achtergrond klinkt en niemand er naar lijkt te luisteren. Wat een zielige vertoning. En ondertussen hard roepen wat een onrecht ons wordt aangedaan. We gaan naar de VN, naar de VS, naar de EU om steun te vragen, maar waar zijn we met Fadjr? De enige die ons kan helpen is Allah swta! Toen de Joden in Medina zagen dat er evenveel mensen bij het ochtendgebed waren als bij de vrijdagpreek, wisten ze dat ze het onderspit zouden delven. Nu lachen ze ons uit, terwijl ze ons verder verzwakken door hun films, muziek clips en glossy magazines. Moslims zijn de beste mensen, maar niet omdat we als moslim geboren zijn, maar omdat we in 1 God geloven, het goede aanmoedigen en het slechte verbieden. We vasten, doen het gebed, zijn barmhartig, behulpzaam en eerlijk. Als we dat niet doen, zijn we niks beter dan de mensen die we verwijten maken. Beste broeders en zusters. Laten we naar onszelf kijken en eerst de onderlinge verdeeldheid weghalen en weer één ummah vormen. We komen iedere dag dichter bij de beproevingen die de profeet Mohammed saws voorspelt heeft, sterker nog, we zien ze nu al met eigen ogen. Focus je op het hiernamaals en blijf rustig. Weinig heeft een boze menigte een waardevolle bijdrage aan ons geloof gebracht, nee, een gedisciplineerde, eensgezinde ummah die vertrouwd op Allah heeft de wereld aan zijn voeten.