Vorige week besprak de imam hoe kleine zonden in grote zonden konden veranderen als we niet goed met onze onvolkomenheden omgaan. Vandaag wordt benadrukt dat Allah swta ook degene is die de genade heeft geschapen. Barmhartigheid is een karakteristiek van de alomvattende en meest sublieme. Hij is het meest genadevol en heeft besloten zijn genade voor zijn toorn te laten gaan. Allah swta zegt:

En beveel voor ons het goede in deze wereld en in het Hiernamaals. Zeker, wij wenden ons in berouw tot U.” Allah zei: “Mijn bestraffing laat Ik treffen” wie Ik wil en Mijn genade omvat alle dingen. Dat zal Ik bevelen voor degenen die godvrezend zijn en zakaat geven en degenen die in Onze Tekenen geloven.”

Allah swta heeft genade verdeeld in honderd delen. Slechts één heeft Hij naar deze aarde gezonden. De boodschapper Mohammed saws zei: Allah swta heeft zijn vergeving in honderd delen verdeeld. Hij heeft 99 delen bij zich gehouden en één deel heeft hij naar de aarde gezonden. Door dit ene deel tonen zijn schepselen barmhartigheid jegens elkaar. Dit zie je bijvoorbeeld in het feit dat een dier zijn hoef optilt als een kleintje zich onder hem bevindt, zodat hij hem niet verwond.

De barmhartigheid die wij aan de rest van de schepping kunnen tonen is ons gegeven door de meest vergevingsgezinde en levert ons uiteindelijk het meeste op. Wordt ons onrecht aangedaan of worden we beproefd wenden we ons allereerst toe de meest verhevene. Bij hem ligt alle macht en als Hij zichzelf barmhartigheid voorschrijft, is dat voor ons ook de beste weg. Zo beschermen we onszelf en creëren we een zacht hart. Allah swta zegt:

En verdijf niet degenen die in de ochtend en de middag hun Heer aanroepen en naar Zijn aangezicht zoeken. In niets ben jij verantwoordelijk voor hen, en zij zijn in niets verantwoordelijk voor jou, verdrijf jij hen, dan behoor je tot de onrechtvaardigen.

De religie van Allah is niet slechts de religie van de moslims. Zijn macht strekt zich uit over de gehele schepping, gelovige en ongelovige, mensen en dieren, Jinn en engelen. Zelfs bij degenen die ongehoorzaam zijn en verantwoordelijk zijn voor de meest vreselijke misdaden blijft hij vergeving tonen. Zo gaat zijn vergeving vooraf aan zijn woede, maar de dag nadert dat de weegschalen opgesteld worden. Het is Allah swta die over de gehele mensheid zal oordelen, en iedereen, gelovige en ongelovige zal afhankelijk zijn van zijn barmhartigheid. Moge Allah swta ons genade schenken op die dag.