Alle lof en dank komen alleen Allah toe en zegeningen op de profeet Mohammed saws, zijn familie en zijn metgezellen.


De imam spreekt vandaag over de zin van ons leven hier op aarde. Allah swta zegt in de Koran:


En Ik heb de djinns en mensen slechts geschapen om Mij alleen te aanbidden.”


Allah heeft de mens geschapen om Hem alleen te aanbidden en om Hem te leren kennen middels Zijn Schonen Namen en Eigenschappen. Wie zich aan Hem overgeeft en datgene verricht wat hem bevolen is, zal tot de bewoners van het paradijs behoren. Maar degenen die zich hiervan afkeren, zullen de waren verliezers zijn. De profeet Mohammed saws zei:


Als je je leven op deze aarde verkoopt voor het leven na de dood, win je ze allebei, maar als je het hiernamaals verkoopt voor het leven op aarde verlies je ze allebei.


We zien het om ons heen, op de tv in de bladen. De mensen die dit leven nastreven en naar de aardse maatstaven het meest succesvol lijken, blijken het ongelukigst te zijn. Er is altijd wel meer dunya om na te streven en er is altijd meer om te vergaren. Degene die dit leven nastreven zijn als een hond die zijn eigen staart achtervolgt en constant rondjes draait. Zij hopen dat dit leven nooit ophoudt omdat ze het idee hebben dat het nu allemaal moet gebeuren en hebben dus nooit rust. Hoe verschillend is de gelovige. Hij weet dat zijn tijd hier kort is en streeft andere doelen na. Degene die Allah swta het meest gezegend heeft streven naar kennisvergaring. De Boodschapper Mohammed saws heeft het opdoen van kennis tot een verplichting gemaakt voor elke moslim. En hij heeft uitgelegd dat de superioriteit van de geleerde boven de aanbidder is als de superioriteit van de maan boven de rest van de hemellichamen. Hij zei dat de geleerden de erfgenamen van de Profeten zijn. De Profeten lieten namelijk geen geld achter, maar kennis. Degenen die dus kennis vergaren, hebben groot geluk verworven.
Ook heeft de Profeet Mohammed saws gezegd dat het opdoen van kennis een weg is naar het Paradijs, zeggende:


“Degene die een pad volgt om kennis op te doen, Allah zal het pad naar het Paradijs voor hem vergemakkelijken.”


Degene met kennis weet ook waar hij op moet letten om niet op het verkeerde been gezet te worden door de sjaitaan. Allah swta zegt:


En wanneer jij de Koran voorleest, vraag Allah dan om bescherming tegen de vervloekte satan.
Hij heeft geen gezag over hen die geloven en die op hun Heer hun vertrouwen stellen.


De invloed van de sjaitaan is dus beperkt voor degenen die zich bewust zijn van zijn aanwezigheid en hun vertrouwen op Allah swta stellen. Dit vereist echter dat we dit leven in perspectief kunnen plaatsen. Allah swta zegt:


O mensen, Gods toezegging is waar. Laat het tegenwoordige leven jullie dus niet begoochelen en laat de begoochelaar jullie dan niet begoochelen met betrekking tot God.
De satan is voor jullie een vijand. Neemt dus maar aan dat hij een vijand is. Hij roept zijn partij slechts op opdat zij in de vuurgloed zullen thuishoren.
Zij die ongelovig zijn, voor hen is er een strenge bestraffing, maar zij die gelovig zijn en de deugdelijke daden doen, voor hen is er vergeving en een groot loon.


Nee, onze tijd hier is kort, alleen dat zou al berusting moeten geven.
De profeet Mohammed saws aanschouwde met enkele sahaba de ondergaande zon. Hij saws zegt tegen hen:

Zien jullie hoe snel hij zal verdwijnen? Zo weinig tijd is er ook over op deze aarde.


Moge Allah swta ons inzicht, wijsheid en rust schenken en ons in staat stellen het goede voorbeeld voor degenen om ons te geven.