Alle lof en dank komt alleen Allah toe, en zegeningen op zijn boodschapper Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.
De imam spreekt vandaag over de onze familiebanden. De gehele islamitische gemeenschap is als een grote familie, maar bij degenen waarmee we bloedbanden mee hebben is deze connectie nog vanzelfsprekender. Het is zeer belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. Allah swta waarschuwt:


Ik zal mijn band met degene die zijn familiebanden onderhoudt versterken, maar ik verbreek mijn band met degene die ze verbreekt’


Iedere moslim en moslima heeft een rol te spelen in het optimaliseren van het geloof van de mensen om hen heen en in het bijzonder de familieleden, maar Allah swta legt speciale verantwoordelijkheid bij het hoofd van het gezin. Hij zegt in surah TaHa:


En moedig je familie aan het gebed te doen en volhard er zelf ook in. Wij vragen van jou geen levensonderhoud, wij zijn degenen die jou levensonderhoud geven en de godsvrezenden zullen de meest succesvollen blijken.


Allah swta drukt hierbij de gelovige op het hart dat zijn zijn religieuze verantwoordelijkheid boven de verantwoordelijkheid van het financiele onderhoud van het gezin gaat, immers, het is Allah swta die ons van onderhoud voorziet. Allah swta kent onze hang naar weelde en welvaart en is zich bewust van het risico dat we elkaar willen aftrouven met rijkdom en zo onze kinderen het foute voorbeeld geven. In het vers ervoor zegt hij:


En kijk niet met uitpuilende ogen naar wat Wij sommigen van hen aan rijkdom hebben gegeven, de schittering van het tegenwoordige leven, om hen daarmee in verzoeking te brengen. En het levensonderhoud van jouw Heer is beter en onvergankelijker.


Natuurlijk hoeven we niet op een hutje op de hei te gaan wonen, maar om echt succesvol is het doen van ons gebed en de recitatie van de Koran in huis belangrijker dan een mooie keuken of een grote auto. In de opvoeding van de kinderen is het essentieel dat de man en vrouw wat dit betreft op één lijn zitten. De profeet Mohammed saws zei:


Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met haar om haar geloof, opdat je zult slagen.”


Het begint allemaal bij het gezin, hier wordt de basis gelegd voor het geloof en gedrag van de kinderen. Kinderen imiteren en kijken tegen hun ouders op en de warmte van hun huis leggen de basis voor een goed karakter. We moeten echter wel zorgen dat er zo’n verbintenis en huis kan ontstaan. De profeet Mohammed saws zei:


Als er iemand naar je toekomt wiens karakter en religieuze instelling je bevalt, laat je dochter dan met hem trouwen, want als je dat niet doet zal fitnah en verregaande corruptie zich over het land verspreiden.


Als laatste een woord over de verschrikkelijke aanslag in Nieuw-Zeeland. Het filmpje zou iedereen moeten choqueren, maar ik denk niet dat het goed is hier naar te kijken. De3genen die gewelddadige computerspelletjes spelen moeten zich afvragen hoeveel invloed dezen hebben gehad op de dader en of hun eigen hart hier niet door beïnvloed wordt. Laten we met zijn allen bidden voor de slachtoffers en hopen dat het zich niet herhaalt.