De graag geziene gast is gearriveerd, beladen met zegeningen en beloningen. Ondertussen zijn we vijf dagen onderweg en begint het vasten weer te wennen. We proeven de zoetheid van de avondgebeden en de rust die het geeft ons te focussen op ons geloof. Deze maand komt met verschillende adviezen, en we dienen ons er goed bewust van te zijn wat de maand nu eigenlijk inhoudt. Allereerst streven we naar vergeving en proberen we een gang naar het vuur te voorkomen. De boodschapper Mohammed saws zei: Hij die vast gedurende de maand ramadan en er vertrouwen in heeft dat hij de beloning van zijn heer nastreeft, zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden. Allah swta zal degenen die voor Hem zich onthielden van eten en drinken op de dag des oordeels belonen en afhouden van de bestraffing. 

De recitatie en contemplatie van de Koran moet centraal staan in deze maand. Tijdens het taraweh gebed luisteren we naar de verzen en thuis proberen we de inhoud van de tekst te doorgronden. Allah swta zegt:

Ramaḍan is de maand waarin de Koran werd geopenbaard als een gids voor de mensheid met duidelijke bewijzen van leiding en de standaard om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Dus wie van jullie de nieuwe maan van de maand Ramadan ziet, moet die maand vasten en iedereen die ziek of op reis is, moet hetzelfde aantal dagen inhalen op andere dagen. Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal dagen vol en prijs Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

Eén van de manieren waarop de gelovige het hemzelf makkelijk maakt is op tijd op te staan voor Suhoor en aansluitend fajr te bidden. Niet alleen volgen we daarmee het voorbeeld van de profeet Mohammed saws, als we een gezonde suhoor bereiden, voorkomen we gedurende de dag dat we slechte eigenschappen gaan vertonen die samenhangen met honger. De boodschapper Mohammed saws zei: Allah en zijn engelen zenden hun zegeningen op degenen die opstaan voor suhoor. Gedurende de maand zal onze spiritualiteit steeds meer toenemen en aangezien we Allah swta gehoorzamen is de kans groter dat onze smeekbeden verhoord worden. Allah swta zegt:

En wanneer Mijn dienaren jou over Mij ondervragen, antwoord hen dan dat Ik nabij ben. Alleen ik verhoor de smeekbeden van de aanbidder wanneer hij Mij aanroept. Laat hen dus Mij gehoorzamen en in Mij geloven, zodat velen recht geleid zullen zijn.

Maak dus optimaal gebruik van deze bijzondere maand. Geen maand is er dat Allah swta het ons makkelijker maakt het rechte pad weer te vinden en vastberaden te worden het vanaf nu te blijven volgen. De duivels zijn geketend en iedereen om ons heen zit in dezelfde flow. De boodschapper Mohammed saws zei: Als de eerste nacht van de ramadan arriveert worden de satans en slechte Jinns geketend. De poorten van de hel zijn dicht en de poorten van het paradijs staan allemaal open. Een omroeper scandeert: O zoeker van goedheid, ga door. O zoeker van slechtheid, stop! Iedere dag worden er door Allah swta mensen bevrijdt die grote lasten met zich meetorsten.

Beste broeders en zusters, de maand raast voorbij. Gebruik je tijd optimaal, voordat we het einde bereiken en de satans weer losgelaten worden. Zorg dat ze bij hun terugkomst een verandert persoon aantreffen, ontdaan van de lasten die de kwaadaardige Jinns ons met veel moeite hadden laten opstapelen. Dus wees blij en moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.