De eerste tien dagen van de ramadan zijn voorbij gevlogen. Het wordt tijd om er nog een tandje bij te doen om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen die deze gezegende maand met zich mee brengt. Vandaag bespreekt de imam welke bijzondere gebeurtenissen er tijdens de beste maand van het jaar plaats hebben gevonden. Allereerst vond in de maand ramadan de eerste openbaring plaats. De profeet Mohammed saws trok zich rond zijn 40ste steeds vaker terug in een grot nabij Mekka om de problemen en het onrecht dat de Mekkaanse maatschappij plaagden te overdenken. Het was op de 17e dat de engel Jibril de profeet Mohammed saws in de grot bezocht en de boodschapper Mohammed saws duidelijk maakte dat Allah swta hem had uitverkoren voor de belangrijkste taak die ooit aan een wereldwezen gegeven was. Jibril droeg de geschrokken boodschapper saws op om te lezen, maar Mohammed saws antwoordde dat hij dit nooit geleerd had. Na de boodschapper Mohammed saws drie maal flink vastgepakt te hebben werd het eerste vers aan de boodschapper Mohammed saws geopenbaard, namelijk:  

Lees! In de Naam van jouw Heer, die alles heeft geschapen. Die de mens heeft geschapen uit een bloedklomp. Lees voor! Want jouw Heer is de meest Edele. Degene die onderwezen heeft met de pen. Hij leerde de mens datgene wat hij niet kende.

Ook de Torah, het evangelie en de rollen waren in de ramadan neergezonden. De profeet Mohammed saws zei: Allah openbaarde de rollen van Abraham op de eerste dag van de ramadan, de torah op de zesde en het evangelie op de 13e. Als laatste heeft Hij op de 24ste de Koran neergezonden.  Deze nederzending vond in twee fases plaats. Allereerst zond Allah swta de Koran in zijn geheel naar de eerste hemel en vanaf hier werd het in delen aan de profeet Mohammed saws geopenbaard. De metgezellen keken reikhalzend uit naar iedere nieuwe openbaring, en de context waarin de verzen werden geopenbaard werd in hun geheugen gegrift en uiteindelijk aan ons overgeleverd. Dit proces zou 23 jaar in beslag nemen, en volledig begrip van de heilige koran is onmogelijk zonder de feiten, vragen, gebeurtenissen en omstandigheden te kennen waaronder de openbaringen plaatsvonden. De kennis die we nog steeds uit de Koran en hadith halen vormen leiding in alle situaties, tot aan het einde der tijden.

Een andere belangrijke gebeurtenis is de veldslag bij Badr, waar een kleine groep slecht bewapende gelovigen het opneemt tegen een groot, goed uitgerust leger. Met de hulp van door Allah swta gestuurde engelen wordt het gevecht op miraculeuze wijze gewonnen. De eerste overwinning van de onderdrukten op hun arrogante onderdrukkers en een schok voor deze onrechtplegers. Allah swta zegt over het zegevieren van rechtvaardigheid:

Degenen die onrechtmatig uit hun huizen zijn gedreven, alleen maar omdat zij zeiden “Onze Heer is Allah.” Zou Allah de ene groep niet weerhouden hebben van de ander, dan zouden kloosters, kerken, synagoges en moskeeën waarin de Naam van Allah veelvuldig wordt genoemd, zeker zijn vernietigd. Waarlijk, Allah zal degenen helpen die Hem helpen.

Dit was een keerpunt en zes jaar later in de maand Ramadan vindt de geweldloze verovering van Mekka plaats. De ka’ba wordt ontdaan van de afgodsbeelden en de oproep tot het gebed weerklinkt. De boodschapper Mohammed saws vergeeft de inwoners van Mekka en roept hen op zich bij hem aan te sluiten. Een machtige natie ontstaat die rechtvaardigheid en vrede tot in de verre uithoeken van de wereld zou verspreiden. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.