Allah swta is de barmhartige, meest genadevolle, maar dat betekent niet dat er geen grenzen zijn. Zijn geduld is allesomvattend, maar als hij wil kan hij zeer hard zijn in zijn bestraffing. We hebben het hier over de almachtige, degene die alles onderhoud, denk je niet dat hij ook alles kan vernietigen als hij wil? Aan Mozes liet Allah swta een klein voorproefje zien, in surah Al-Araf staat:

En toen Mozes op de aangewezen tijd en plaats bij Ons kwam en zijn Heer tot hem sprak, zei hij: “O, mijn Heer! Toon mij U, zodat ik U kan zien.” Allah zei: “Je zult Mij nimmer kunnen zien, maar kijk naar de berg, als deze stil op zijn plaats blijft staan, dan zul je Mij zien.” Dus toen zijn Heer zich aan de berg openbaarde, liet Hij deze instorten en tot stof vergaan, en Mozes viel bewusteloos neer. Toen hij weer bijkwam, zei hij: “Verheerlijkt bent U, ik wend mij tot U in berouw en ik ben de eerste onder de gelovigen.”

Velen op aarde vinden de majestieusiteit en grootsheid van de schepping vanzelfsprekend. Ze hebben het gevoel dat ze alles onder controle hebben en zich niet aan de wetten van Allah swta hoeven te houden. Ze zijn als iemand die te gast is en zonder scrupules van je eten neemt en alles vies maakt. Geen dankbaarheid, sterker nog, ze gebruiken je huis voor de meest afgrijselijke dingen en wanen zichzelf boven iedere waarschuwing verheven. Zou je deze gasten niet willen wakker schudden of zelfs verwijderen? Allah swta waarschuwt in de Koran dat zonden ten grondslag liggen aan de bestraffing van naties.  Vele volken worden genoemd, bijvoorbeeld het volk van Ad. Allah swta zegt:

En wat de ‘Ad betreft: zij werden door een gewelddadige wind vernietigd. Die Allah zeven achtereenvolgende nachten en acht dagen tegen hen liet woeden, zodat je de mensen had kunnen zien liggen, alsof zij geveld waren als palmbomen! Zie jij nu nog overblijfselen van hen?

Allah swta noemt deze volken als waarschuwing. Hij geeft ons alles, zonder hem zijn we reddeloos verloren, maar ondertussen zien we om ons heen de ondankbaarheid en hoogmoed toenemen, zoals we ook bij eerdere volken zagen. Allah swta zegt:

Wat de ‘Ad betreft, die waren zonder recht arrogant in hun land en zij zeiden: “Wie is er sterker dan wij?” Zien zij niet dat Allah, Die hen geschapen heeft, sterker is dan zij? En zij ontkenden Onze Tekenen!

Zonden hebben een groot effect of naties. Geen calamiteit of probleem overvalt ons, behalve door onze eigen zonden. Zegeningen verdwijnen en vijanden krijgen de overhand. In plaats van om vergeving te vragen en onze wegen te veranderen, proberen we juist onze vijanden na te doen en raken zo verder weg van onze schepper, verlagen onze status en vergroten de schande. Realiseren we ons niet dat voor ieder volk dat de wetten van onze Schepper aan zijn laars lapt een hard einde komt, in dit leven, en anders in het latere leven. Allah swta zegt:

En als Allah de mens zou bestraffen wegens wat zij bedreven hebben, dan zou Hij geen levend wezen op de oppervlakte van de aarde laten, maar Hij geeft hun uitstel voor een aangewezen tijd. En wanneer die tijd komt, dan is Allah waarlijk de Alziende van Zijn dienaren.

Als de aarde en huizen schudden zien we dit niet als onrechtvaardigheid, waarom wordt ons dit aangedaan. Nee, het is een wake-up call. Degenen die onder het puin overlijden sterven als martelaar en degenen die verongelijkt zijn over het leed wat ze is aangedaan zullen verder van de schepper verwijderd raken. Wordt zo het kaf van het koren gescheiden, of brengt het ons dichter bij elkaar? Leidt het tot meer liefdadigheid en de realisatie dat we niet goed bezig zijn. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.