Iedereen zal sterven. Zelfs de beste onder ons, de profeet Mohammed saws stierf op 63 jarige leeftijd, maar zijn nalatenschap is nog steeds bij ons. Hij is degene die het verschil heeft gemaakt in deze wereld. Hij saws bracht licht in de harten van zijn metgezellen en bij hem in de buurt zijn werd als een grote gunst gezien. Niet voor niks zegt Anas rah, een metgezel uit medina: Ik heb nooit een betere dag meegemaakt dan toen de boodschapper Mohammed saws bij ons kwam, en ik heb nooit een ergere en donkerdere dag meegemaakt dan de dag dat hij overleed. Voor deze dag waarschuwde de profeet Mohammed saws zijn metgezellen veelvuldig. Iedereen zal de dood proeven en zodra de ziel de keel verlaat, slaat het boek dicht en is het niet meer mogelijk iets aan je nalatenschap te veranderen. Er rest slechts de ontmoeting met je Heer, en je goede daden zullen je blij maken, maar je zou wensen dat er een grote afstand was tussen je slechte daden en jou. Allah swta drukt ons op het hart iedere dag onze daden van die dag te evalueren en in ogenschouw te houden dat er niks aan Allah swta zal ontsnappen. Allah swta zegt:

O, jullie die geloven! Vrees Allah. En laat iedereen overpeinzen wat hij voor de volgende dag vooruit heeft gestuurd, en vrees Allah. Waarlijk, Allah is Alziend over wat jullie doen.

De profeet Mohammed saws wenste het beste voor zijn metgezellen en de gehele mensheid. Hij liet dan ook geen kans onbenut om de mensen te wijzen op het belang je constant te realiseren dat de ontmoeting met de schepper een gegeven is. Hij saws zei: Wie ernaar uitkijkt om Allah swta te ontmoeten, Allah swta kijkt ernaar uit hem te ontmoeten, maar wie haat Allah swta te ontmoeten, Allah swta haat het hem te ontmoeten.

De onrechtplegers zullen op deze dag hun slechte daden en gebrek aan imaan willen verbergen, maar dat is niet mogelijk, Allah swta zegt:

Zeg (O Mohammed): “Of jullie verbergen wat in jullie harten is, of jullie laten het zien, Allah weet het, en Hij weet wat in de hemelen en op aarde is. En Allah is tot alles in staat.”

De ongelovigen doen er alles aan om niet aan deze dag te hoeven denken. Ontkenning was de belangrijkste manier, zodat ze in hun eigen wereldje konden blijven leven, waarin als hun einde aanbrak geen verantwoordelijkheid voor hun daden hoefde te worden afgelegd. Allah swta waarschuwt echter:  

Hij is Degene Die de aarde voor jullie heeft geschapen als een wieg en wegen voor jullie daarop aangelegd heeft en water neer laten komen uit de hemel. En Wij hebben daarmee verschillende soorten plantengroei voortgebracht. Uit haar hebben Wij jullie geschapen en daarin zullen Wij jullie doen terugkeren, en daaruit zullen Wij jullie opnieuw voortbrengen.

Soms, bij het zien van al het ongeloof en ellende om ons heen en de snelheid waarmee onze gemeenschap verzwakt zou de gelovige wensen dat zijn einde snel komt. Een lang leven is echter een zegen van Allah swta en een kans zo lang mogelijk goede daden te blijven doen. Daarbij dient de gelovige met zijn levenservaring de jongere generaties van kennis te voorzien. Laat je niet misleiden door het feit dat jongeren misschien beter met computers of telefoons kunnen omgaan, ze hebben juist in deze tijd hulp nodig. Moge Allah swta onze gehele gemeenschap graag willen ontmoeten.