Het latere leven is waar de gelovige naar streeft. Constant proberen we deze wereld te zien voor wat het is, een tijdelijke verblijfplaats, een test. Het echte leven begint pas na de dag des oordeels. Toch is het voor ons moeilijk voor te stellen wat ons eigenlijk te wachten staat. Dat is ook niet raar. De boodschapper Mohammed saws zei: Allah swta heeft mij gezegd dat hij voor zijn vrome dienaren voorbereid wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat geen hart kan bevatten, maar ik getuig ervan in mijn heilige schrift. Toen reciteerde de boodschapper het volgende vers:

Niemand weet wat voor hen verborgen blijft voor plezier, als een beloning voor wat zij plachten te doen.

Hoewel de geneugtes van het paradijs per definitie ons voorstellingsvermogen te boven gaat, zijn er vele overleveringen waarin een tipje van de sluier wordt opgetild. Dit moet de gelovigen aansporen extra hun best te doen om uiteindelijk bij de gelukkigen te horen. Zo probeerde ook de profeet Mohammed saws zijn metgezellen te motiveren, hij zei: Wie wil hard werken met oprechte overtuiging om het paradijs te bereiken? Want er is niks als het paradijs. Bij de heer van de Kaaba, het is een sprankelend licht, een zoet kruid dat door de wind wordt bewogen, een prachtig paradijs, een meanderende rivier, een heerlijk rijp fruit, een prachtige vrouw, mooie kleren, een plek waarin je eeuwig verblijft, in luxe en rust met stevig gebouwde huizen. De metgezellen antwoordde, daar willen we alles voor doen. De boodschapper antwoordde: als God het wil en raadde ze aan de Jihad serieus te nemen.

Niemand zal het paradijs betreden zonder dat zijn naam is opgeschreven, maar we hebben het toch echt zelf in de hand. Met ons gedrag laten we zien dat we eigenlijk geen idee hebben wat voor een beloning Allah swta voor ons in petto heeft. Op de dag dat we het paradijs binnentreden zullen we overdondert zijn door de goedheid van onze heer en beschaamd zijn voor wat ons gegeven is. We hebben misschien ons best gedaan en schijnbaar genoeg om door Allah swta vergeven te worden, maar de beloning staat niet in verhouding tot onze inzet. Allah swta zegt:

Voor degenen die het goede hebben gedaan is er het beste en zelfs nog meer. Grauwheid noch vernedering zal hun gezichten bedekken. Zij zijn de bewoners van het Paradijs, en zij zullen daarin voor altijd verblijven.

Er wacht ons echter nog een grotere beloning. De boodschapper Mohammed saws vertelde ons: Als de mensen van het paradijs daar binnentreden zal de heer der werelden vragen: willen jullie nog meer? Ze zullen zeggen: Heeft u onze gezichten al niet doen glimmen? Heeft u ons al niet gered van het vuur en toegelaten tot het paradijs? Wat meer kunnen we nog wensen? Dan zal de schepper de  afscheiding tussen hem en de gelovigen verwijderen en de lieden van het paradijs zullen Hem kunnen zien en er is niks wat hen meer vreugde schenkt dan hun heer te kunnen aanschouwen, en ze prijzen Hem met heel hun wezen.      
Het paradijs is voor niemand onbereikbaar. Allah swta heeft het zo ruim gemaakt dat iedereen die ooit geleefd heeft en zal leven er met gemak een heerlijk verblijf kan hebben. Zijn vergevingsgezindheid is zo dat hij het liefst iedereen erin toelaat, maar de mens is eigenwijs, arrogant en gebruikt het intellect dat hem is gegeven soms niet genoeg. Velen zullen op de dag des oordeels tot wanhoop gedreven worden, wat een gemiste kans, waarom hadden ze hun tijd niet beter besteedt? Het nachtgebed, de koran recitatie, het opdoen van kennis, Allah swta had je zoveel tijd gegeven en zoveel mogelijkheden. Je was gezond, had eten, onderdak, maar toch heb je de kansen verkwanselt. Als het niet de angst voor het hellevuur is dat je wakker kan schudden, laat het dan de beloning van het paradijs zijn. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.