Als we op reis gaan naar een ver land moeten we ons voorbereiden. We hebben tijdens de reis kleding, onderdak en eten nodig. We zullen dus moeten sparen om genoeg geld te hebben om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien. Jullie moeten weten dat ook het leven hier op aarde als een voorbereiding op een reis is. De belangrijkste proviand die we nodig hebben voor deze reis is echter geen geen eten, drinken of geld. De belangrijkste proviand is vroomheid. Maar wat is vroomheid precies? Toen Abu-Hurairah dit gevraagd werd zei hij: heb je ooit wel eens op een pad met doornstruiken gelopen? De man antwoordde: jazeker. Toen vroeg Abu Hurairah: en wat deed je toen? De doornen ontwijken natuurlijk. Abu-Hurairah antwoordde, dat is vroomheid.

Eén van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van vroomheid was Abdullah bin Mash’oud die vanaf jongs of aan in dienst van de profeet Mohammed saws was geweest. Hij overleverde dat vroomheid op drie belangrijke pilaren rust. Allereerst moeten we Allah swta gehoorzamen en zorgen dat we alles wat ons opgedragen wordt doen. Geen twijfel is er in ons hart over de legitimiteit van de geboden, want we weten dat de bronnen zuiver zijn. We zijn echter niet perfect en gaan constant de fout in, maar de gelovige onderscheid zich door zijn godsvrees en het vragen van vergiffenis. Allah swta zegt:  

Wedijver met elkaar in het vragen om vergiffenis van jullie Heer en om het Paradijs, dat zo wijd is als de hemelen en de aarde, bereid voor de godvrezenden.

Degenen die in voorspoed en tegenspoed besteden, die de woede onderdrukken en die de mensen vergeven, waarlijk, Allah houdt van degenen die het goede doen. 3:133/134

Het constant gedenken van onze Schepper is de tweede pilaar. Als we staan te wachten, voor we gaan slapen, als we wakker worden, constant is er ruimte om met onze tong de meest barmhartige te prijzen.  De boodschapper Mohammed saws zei: Twee ogen zullen gevrijwaard worden van het vuur. Het oog dat huilt uit vrees voor Allah swta en een oog dat de gedurende de nacht waakt in dienst van zijn Heer.

Bij proviand wordt vaak gedacht aan geld, rijkdom, maar het begeren is vaak leuker dan het hebben. In deze materialistische wereld hechten we veel te veel aan spullen. Een grote auto, een groot huwelijksfeest waar we de rest van ons leven spijt van hebben en vergeving voor moeten vragen, een groot huis. Geluk zit hem vaak juist in voor ons vanzelfsprekende dingen, of in zaken als broederschap, familiebanden of de kinderen. Het draait dus om je eigen perceptie, want Allah swta geeft ons zo veel, maar velen hebben er geen oog voor. Allah swta zegt:

En Hij heeft jullie alles gegeven waar jullie om gevraagd hebben. En als jullie de gunsten van Allah willen tellen, dan zullen jullie daar nooit toe in staat zijn. Waarlijk! De mens is inderdaad onrechtvaardig, ondankbaar. (13:34)

Het is allemaal zo duidelijk als we onszelf de juiste prioriteiten stellen. We zijn achteloos, onszelf de verdoemenis in stortend. Allah swta zegt:

Voorzeker, Wij hebben velen van de Djinn’s en de mensen voor de Hel geschapen. Hun hart is vol onbegrip, zij hebben ogen waarmee zij niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. Ze gedragen zich als vee! Neen, hun dwaling is zelfs veel erger want ze horen beter te weten! 7:179

De ramadan komt eraan dus wees blij! Het is nooit te laat om jezelf te herpakken. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.