Alle lof en dank komen alleen Allah toe, en zegeningen op zijn boodschapper Mohammed saws zijn familie en zijn metgezellen.

Vandaag spreekt de imam over hetgene wat ons allemaal onvermijdelijk zal bereiken, namelijk de dood. Allah swta zegt:

Iedereen zal de dood proeven en op de dag des oordeels zal iedereen zijn verdiende loon krijgen. En degene die uit het vuur wordt gehouden en het paradijs in mag, die is zeker succesvol. Het leven in deze wereld is namelijk slechts bedrog.

Ons leven hier op aarde is slechts kort. Ali rah zei: Als de mens zou zien hoe snel de dood op hem af komt zou hij zijn ambities aan de kant zetten en stoppen met het bewonderen van deze wereld.

Slechts met de dood constant in ons achterhoofd zijn we in staat het meeste uit het leven te halen. De profeet Mohammed saws zei: De echt slimme personen zijn degenen die zijn begeertes onder controle kan houden en altijd bezig is met het leven na de dood.

Want dit leven is een test. In het korte tijdsbestek dat ons gegeven is, gemiddeld zo’n 60 tot 70 jaar, wordt ons opgedragen te bewijzen dat we het paradijs waard zijn. Het paradijs waarover Alla swta zei:

Ik heb voor mijn rechtgeaarde slaven zulke fantastische dingen voorbereid zoals geen oog ooit heft gezien, geen oor ooit heft gehoord en geen menselijk hart maar kan bedenken.

De dood, ondanks de realisatie dat de beproevingen van de dag des oordeels nog in het verschiet liggen, zal het voor de gelovigen als een bevrijding voelen. De test is voorbij, de verleidingen deren niet meer, de influisteringen zijn gestopt en de druk van de mensen om ons heen om succesvol te zijn in de nutteloosheden van dit leven stopt. Allah swta zegt:

Ik heb de dood en het leven heeft geschapen, om jullie te beproeven en te kijken wie van jullie de beste daden verricht.

Gelukkig noemt Hij zich de vergevingsgezinde, zodat we een kans maken het paradijs te bereiken. Hij steekt ons in surah al baqarah een hart onder de riem met het volgende advies:

Zoek Allah zijn hulp met geduld en gebed. Het is zeker moeilijk, behalve voor degenen die nederig zijn. Zij die zich constant realiseren dat ze hun Heer zullen ontmoeten en tot hem zullen terugkeren.

Dat is de uitdaging. Nederig, met de dood constant in ons achterhoofd, dat brengt ons rust en succes.

Daarnaast zijn er natuurlijk onze goede daden De profeet Mohammed saws zei: Als je naar je graf gedragen word gaan er drie dingen mee: Je familie, je vermogen en je daden. Je familie en je vermogen vertrekt na je begrafenis weer, alleen je daden blijven achter.

De lente zit in de lucht, de ramadan komt er weer aan. Bidt dat je deze gezegende maand mag bereiken, aangezien we de beloningen van deze maand zeer goed kunnen gebruiken op de dag des oordeels.