Beste broeders en zusters,

De gutbah van vandaag gaat over de relatie tussen het kind en de ouders. Allah swta moedigt de gelovige aan de ouders lief te hebben en hen te respecteren. Zij vormen namelijk de basis van het gezin en zijn de opvoeders van de kinderen. Allah swta zegt in surah al Israah, vers 23:

En jouw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders; of nu een van tweeën of allebei bij jou de ouderdom bereiken, zeg dan niet: “Foei” tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een hoffelijke manier tot hen.

En wees uit barmhartigheid voor hen nederig en ontvankelijk en zeg: “Mijn Heer, erbarm U over hen, zoals zij mij grootbrachten toen ik klein was.”

 

De ouders zijn de personen die de gemeenschap maken en onderwijzen. Het eren en respecteren van de ouders is één van de beste daden en tevens één van de meest geliefde bij Allah. De moslim wordt opgedragen om goed te zijn voor de ouders en daarmee is hij Allah gehoorzaam. Dit betekent dat de moslim zijn Heer tevreden stelt door zijn ouders goed te behandelen. Zelfs als de ouders ongelovig waren droeg Allah de gelovige op goed te zijn voor zijn ouders. In soerah Luqman, vers 15 zegt Hij:

 

“Maar als zij beiden (jouw ouders) zich inspannen om jou deelgenoten te laten toekennen aan Mij, gehoorzaam hen dan niet, maar ga met hen goed om in dit wereldse leven”.

 

De volgende twee uitspraken van De profeet Muhammed salla-llaahu-3alayhi-wa-salam onderstrepen het belang wat Allah swta hecht aan goedheid jegens de ouders, hij zei: “Vernederd is hij, vernederd is hij, vernederd is hij.” Er werd gezegd: “Wie is hij, O Boodschapper van Allah?” Hij salla-llaahu-3alayhi-wa-salam zei: “De persoon in wiens aanwezigheid één van zijn ouders of beiden de ouderdom bereikt, maar hij niet het Paradijs betreedt door goed te zijn geweest voor zijn ouders.”

 

En toen er gevraagd werd welke handeling het meest geliefd is bij Allah. Antwoordde de profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-salam: Het gebed op tijd verrichten en daarna goedheid tegenover de ouders en daarna Djihaad op de weg van Allah’.

 

Het kwetsen van onze ouders, staat in principe gelijk aan het kwetsen van Allah. Weet dat degene die slecht is voor zijn ouders, al in dit wereldse leven zal worden bestraft. Allah swta kan hem zijn rijkdommen afnemen en een kind laten krijgen die ook slecht tegen hem zal zijn. Daarnaast zal hij bestraft worden in het graf, zullen zijn daden niet geaccepteerd worden. Hiermee dreigt Allah swta indien je slecht bent voor je ouders. Zorg er daarom dus voor dat je goed voor je ouders bent zodat jou kinderen dat ook voor jou zullen zijn. Indien dat het geval is zullen je kinderen du’a voor je doen, en du’a van je eigen kinderen zullen altijd verhoord worden. Kortom, zet je ouders op een voetstuk, laat je niet door de sjaitaan verleiden disrespectvol te zijn en doe zoveel mogelijk du’a voor hen.