De ramadan ligt alweer een tijdje achter ons. De zoetheid ervan is voor velen van ons weer naar de achtergrond verdwenen. De dagelijkse beslommeringen zijn naar de voorgrond gekomen. Allah swta heeft echter meer momenten in het jaar ingebouwd om onze iman te versterken. Natuurlijk gaan deze momenten gepaard met ruimhartige beloningen van degene die ons in alles voorziet. De eerste 10 dagen van dhull-hajj, de maand die maandag zal beginnen, zijn zo’n moment. In deze dagen verzamelen miljoenen bedevaartgangers zich in de heilige stad om deel te nemen aan het belangrijkste evenement van hun leven, de hajj. Je hoeft echter niet op hajj om ook te kunnen profiteren van deze gezegende dagen, waarin het tonen van berouw de boventoon zou moeten voeren. De boodschapper Mohammed saws zei: Er zijn geen dagen waarin goede daden meer gewaardeerd worden door Allah swta dan de eerste 10 dagen van Dhul-hajj. De metgezellen vroegen: “zelfs niet jihad op de weg van Allah? Hij saws antwoordde: Zelfs niet Jihad, behalve als iemand deelneemt met al zijn vermogen en zijn leven, en beide tijdens de jihad verliest.

Dit zijn de dagen van het gebed, de intelligente personen vasten tijdens alle tien. Het zijn de dagen van het tonen van naastenliefde, van rechtvaardige daden, van de bedevaart, het gedenken van onze Schepper en het hem veelvuldig prijzen. La illah illallah, wahdahu, la sharieka lahu. Lahu mulk, wa lahu hamd, huwa ala kull shaien qadier.

Het eerste wat we ons echter voor moeten nemen is het tonen van berouw. Niemand is zonder zonden en velen realiseren zich niet dat deze zonden niet alleen hemzelf, maar de hele gemeenschap verzwakken en ervoor zorgen dat we onthouden worden van de zegeningen van de tedere en welingelichte. Allah swta zei tegen Noah:

Zeg tegen hen: “Vraag om vergiffenis van jullie Heer; waarlijk, Hij is Vergevingsgezind.

Hij zal dan overvloedige regen uit de hemel tot jullie sturen.

En jullie een vermeerdering in weelde en kinderen geven en Hij zal jullie tuinen schenken en rivieren.”

Wat scheelt jullie, dat jullie de Grootheid van Allah niet vrezen?

We moeten onze naasten aansporen zich ook tot hun schepper te wenden, om berouw te tonen. Dit is beter voor ons allemaal. Berouw moeten we constant blijven tonen, ons gedrag kan nooit perfect genoeg zijn om in verhouding te staan tot de zegeningen die Allah swta ons iedere dag weer schenkt. We zoeken zijn aangezicht, zijn hulp, beschutting tegen problemen en verzorging voor de zwakkeren onder ons. We willen ons verbond met de almachtige constant hernieuwen en oprecht berouw tonen is dé manier om dit te doen.

Mozes as reisde door de woestijn met zijn volk, 70.000 mensen in totaal, verstoken van water en voedsel. Zij vroegen Mozes as om hun heer te smeken om levensonderhoud. Mozes as vroeg zijn heer: Schenk ons regen, spreid uw genade over ons uit en heb medelijden met de kleine kinderen, de kuddedieren en de knielende oude mannen. Er bleek zich tussen de 70.000 mensen echter een ongehoorzame dienaar te bevinden, en Allah swta informeerde Mozes dat hij de reden was dat het volk van levensonderhoud verstoken was gebleven. Mozes bad tot de Schepper deze man te ontmaskeren, zodat hij hem kon bewegen tot de berouwvolle te behoren. Zo blokkeerde slechts één iemand de zegeningen van de barmhartige, zouden we niet wijs worden?

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.