De imam spreekt vandaag over het belang van smeekbedes. De profeet Mohammed saws zei: Smeekbedes kunnen je lot veranderen en goede daden verlengen je leven.

Daarnaast zei Hij saws:

De meest excellente vorm van aanbidding zijn smeekbedes. Het belang van smeekbedes moet dus niet onderschat worden. Het goed uitvoeren van smeekbedes brengt ons dicht bij onze schepper, zorgt ervoor dat we nederig blijven en beschermt ons tegen genoten geven. We richten ons rechtstreeks tot onze heer en kunnen onze heer alles vragen, zowel grote als kleine dingen. Allah swta belooft te luisteren, Hij zegt:

Wanneer mijn dienaar over mij vraagt, zeg hem dat ik altijd dichtbij ben. Ik luister naar de smeekbede van iedere gelovige die mij aanroept

Het doen van smeekbedes maakt ons nederig, we erkennen dat we niet zonder de almachtige kunnen. We realiseren ons dat alles in de handen van Allah swta is en dat we totaal van hem afhankelijk zijn. Toch maakt de smeekbede de gelovige sterk, want Allah swta zegt:

Ik verhoor de smeekbeden van de aanbidder wanneer hij Mij aanroept. Laat hen dus Mij gehoorzamen en in Mij geloven, zodat velen recht geleid zullen zijn.

Allah swta beloofd dus dat hij de smeekbedes zal verhoren. Smeekbedes kunnen het leven veranderen van degenen die oprecht zijn en vertrouwen in hun effectiviteit. Het is een probaat middel tegen angst, depressie, onderdrukking en tegenslag. Niet alleen stelt het ons in staat onze problemen te delen met de meest barmhartige, we weten ook dat onze zorgen en wensen in de beste handen zijn en dat verlichting altijd dichtbij is. Zolang de smeekbedes geen zondes bevatten of erop gericht zijn relaties te schaden zullen ze verhoord worden, of Allah swta zorgt ervoor dat verder ongeluk weggehouden wordt. Zoek echter niet alleen de hulp van de meest genadevolle als het tegenzit. De profeet Mohammed saws zei:

Degenen die willen dat Allah swta zijn smeekbedes beantwoord als hij het moeilijk heeft, laat hem dan veel smeekbedes doen in de tijd dat hij het goed heeft.

Het is ook belangrijk niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen hulp te zoeken tijdens het doen van smeekbeden. Onze gemeenschap kent vele problemen, onderdrukking, oorlog en andere beproevingen plagen onze broeders en zusters over de hele wereld. Voor hen smeekbedes doen verlicht hun lijden en levert ook ons beloning op. De boodschapper Mohammed saws zei: De smeekbede van de moslim voor zijn broeders en zusters zal zeker geaccepteerd worden. Een engel zal naast hem staan en iedere keer als hij iets positiefs voor zijn broeders en zusters wenst zal de engel zeggen: Ameen, en moge jij met hetzelfde worden gezegend.

Allah swta heeft ons een ongelofelijke gunst verleend door ons te leren smeekbedes te doen. Maak gebruik van deze zegen door veelvuldig je heer om hulp te vragen. Volg het voorbeeld van de profeet Mohammed saws en doe dit vooral in het laatste deel van de nacht of tijdens jumuah. Moge Allah swta onze broeders en zusters over de hele wereld zegenen en problemen verlichten en van hen weghouden. Amien.