Vandaag spreekt de imam over de geboorte van onze geliefde profeet Mohammed saws. De dag dat de laatste boodschapper saws gezonden werd, betekende het einde van een donkere periode in de wereldgeschiedenis die gekenmerkt werd door ongeloof, onrecht, ongelijkheid en onveiligheid. Allah swta zegt:

Voorwaar, Allah heeft de gelovigen een gunst bewezen, toen Hij een Boodschapper uit hun midden naar hen zond, die Zijn verzen aan hen voordraagt, hen zuivert en hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, terwijl zij voorheen in duidelijke dwaling verkeerden.

De boodschap waarmee hij kwam legde de basis voor een samenleving van vrede en gelijkwaardigheid, waarin mensen, planten en dieren aan hun recht zouden komen. Allah swta zegt hierover:

En Wij hebben jou (Oh Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.

De enorme betrouwbaarheid en oprechtheid die de profeet Mohammed saws ten toon spreidde is onderdeel van de openbaring die Allah swta gedurende zijn leven aan ons deed. Allah zegt in surah an-najm:

En hij spreekt niet uit (eigen) begeerten. Het is slechts een Openbaring die geopenbaard is. Het is onderwezen door de stevige in kracht.

Samen met de Koran is zijn voorbeeld het ideaal dat iedereen op de aarde na zou moeten streven om in dit leven ultieme rust en succes te behalen.

De boodschapper Mohammed saws werd geboren in 570 in de derde maand van het Islamitische jaar, rabi-al-awwal. Zijn vader abdullah overleed voor zijn geboorte en zijn moeder Amina zou op zijn 6e sterven. Zijn opa 3abdu-l-Muttallib gaf hem de naam Mohammed en besneed hem na 7 dagen. Zijn familieleden waren rechtstreekse afstammelingen van Abraham, via Ismael. De boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Allaah heeft van de kinderen van Ibraahim Ismaa3iel uitverkoren, en van de kinderen van Ismaa3iel de kinderen van Kienaanah uitverkoren en van benie Kienaanah Quraysh uitverkoren, en van de Quraysh benie Haashim uitverkoren en Hij heeft mij uit benie Haashim uitverkoren.” De andere zoon van Abraham, Isaac, werd de stamvader van de Israelieten waaruit onder andere Jezus vrede zei met hem voort is gekomen.

Hoewel de geboortedag van de boodschapper Mohammed een keerpunt in de wereldgeschiedenis betekende, is niet precies bekend wanneer het plaatsvond. De eerste 400 jaar na zijn overlijden werd het dan ook niet gevierd. Er is discussie of het vieren van de geboorte van Mohammed saws wel wenselijk is. Als het betekend dat mensen zich extra in zijn leven verdiepen en meer van hem gaan houden dan hoeft het niet in strijd te zijn met de bronnen. Echter, als het leidt tot het verzinnen van verhalen over de wonderen rond zijn geboorte, of slechts is om veel te kunnen eten, dan wordt het afgeraden. Als we het doen om dichter bij de profeet saws te komen zouden we deze dag moeten vasten, want hij saws zei toen hem werd gevraagd over het vasten op de maandag «dat is de dag waarop ik ben geboren en de dag waarop aan mij werd geopenbaard»

Met de komst van de profeet Mohammed saws werd edel gedrag de norm, het hoogst haalbare. Mensen met geld, macht en status vielen van hun voetstuk als ze zich niet onderworpen aan de wetten van hun schepper. Helaas is een groot deel van de onwetendheid weer teruggekeerd. Er wordt weer opgekeken naar voetballers onder de tatoeages en schaars geklede zangeressen. De jeugd weet meer van Ronaldo dan van Mohammed saws. Één van de grootste lasten die de profeet Mohammed saws droeg was de wetenschap in wat voor staat zijn ummah uiteindelijk zou komen. Hoe ver ze zouden afdrijven van zijn voorbeeld en hoe hun slechte gedrag de ongelovigen de overhand over hen zouden geven. Degenen die zich in die tijd weten te ontworstelen aan de oppervlakkigheden van dit leven, dat zijn degenen die op de dag des oordeels een glimlach op het edele gezicht van onze geliefde profeet Mohammed saws laten verschijnen.