Hoe vaak komen we in de verleiding om onwaarheden te verkondigen. Een kleine leugen om het onszelf makkelijk te maken of uit de problemen te blijven, maar het heeft het tegenovergestelde effect. Leugens leiden tot problemen en maken je onzeker. Je reputatie kan eronder leiden en de maatschappij als geheel kan schade ondervinden als onderling vertrouwen wegvalt. Allah swta zegt:

O, jullie die geloven! Vrees Allah en wees met de waarachtigen.

Niet voor niks dat de boodschappers van Allah swta gekenmerkt werden door een onovertroffen betrouwbaarheid. Zij kwamen met een boodschap die voor velen controversieel was. De profeten zelf moesten dus zorgen dat zij in de interactie met hun volk altijd eerlijk en oprecht waren. Niet voor niks dat de boodschapper Mohammed saws vaak de dua van Abraham herhaalde om hier kracht uit te putten. Abraham as smeekte zijn schepper:

Mijn Heer! Geef mij wijsheid en voeg mij bij de rechtvaardigen. En laat mij door de volgende generaties in eerbaarheid herinnerd worden.

Eerlijkheid is één van de belangrijkste deugden. We moeten er voor waken het een fundamenteel onderdeel van ons karakter te maken. Op deze manier verhogen we onze prestige en waardigheid, zodat we een beter leven kunnen leiden. De hele samenleving profiteert van de aanwezigheid van eerlijke mensen, en ook na onze dood kan onze nagedachtenis nog van invloed zijn.

Waarachtig zijn betekent dat we ons bewust zijn van de rechten van de mensen om ons heen. We kunnen niet betrouwbaar zijn als we niet eerlijk zijn en we moeten ons constant bewust zijn dat er wat betreft eerlijkheid geen short cuts zijn. Daarvan waren ook de boodschappers zich bewust. Ze konden niet de waarheid verdraaien om het aantrekkelijker te maken voor de mensen om hen heen. De boodschap was helder en consistent, en hoewel sommigen door de zure appel heen moesten bijten en hun trots opzij moesten zetten, na overgave drong de wezenlijkheid van de boodschap hun hart binnen. Allah swta zegt:

Voorwaar, in de verhalen over de boodschappers is er een les voor de mensen van begrip. Het is niet iets dat is verzonnen, het is een bevestiging van wat ervoor was, als een verduidelijking van alle dingen, als Leiding en een Genade voor de mensen die geloven.

Waarachtigheid betekent het vertellen van de waarheid en je gedrag daarmee in overeenstemming brengen. Het is het tegenovergestelde van liegen en één van de belangrijkste eigenschappen van een gelovige. De boodschapper Mohammed saws werd gevraagd: Kan een gelovige een lafaard zijn? Hij saws antwoordde: Ja, Kan een gelovige gierig zijn? Hij saws antwoorde: Ja en als laatste werd hem gevraagd: Kan een gelovige een leugenaar zijn? De profeet saws antwoorde: nee!

De boodschapper Mohammed saws zei ook: Je moet eerlijk zijn, waarlijk, eerlijkheid leidt tot gerechtigheid en gerechtigheid leidt naar het paradijs. Als iemand constant eerlijk is en anderen aanspoort eerlijk te zijn, Allah swta zal hem als waarachtig beschouwen. Echter, kijk uit met oneerlijkheid. Leugens leiden tot verdorvenheid en verdorvenheid leidt naar het vuur. Als iemand leugens blijft vertellen en anderen aanspoort tot oneerlijkheid, Allah swta zal hem als leugenaar beschouwen.

Er is een direct verband tussen waarachtigheid en het geloof in de openbaringen van de meest barmhartige. Voorkom dat je hart vervuild door leugens en onwaarheden, waardoor het rechte pad moeilijker te ontwaren wordt en ongeloof op de loer komt te liggen. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.