Hoe prachtig is het leven als we de bescherming hebben van het boek van Allah. De gelovige heeft een ander leven dan degenen die niet de inzichten en wijsheden van de Koran als leidraad nemen. Ieder antwoord op iedere vraag is te vinden in het boek van de almachtige. De koran lost duizenden problemen voor ons op. Het geeft ons het juiste perspectief op het leven, op onszelf en op de schepping rondom ons. Beste broeders en zusters, het heilige boek geeft antwoord op de vragen die iedereen bezig houden. Maar zijn we constant bezig deze antwoorden te vinden? Natuurlijk zijn er mensen die de Koran negeren en daardoor het grote plaatje missen. Zij zijn meer geneigd om verderf op aarde te zaaien, maar hun succes zal van korte duur zijn, Allah sw zegt:

Denk niet dat Allah goedkeurt wat de onrechtvaardigen doen. Maar Hij geeft hen slechts uitstel tot de Dag waarop ze de verschrikking onder ogen krijgen.

Soms lijken de onrechtvaardigen dus succesvol, niks lijkt hen in de weg te staan en hun daden worden niet bestraft. Twijfel besluipt de goede mensen, maar Allah swta stelt hen gerust en zegt: 

Denk niet dat Allah Zijn belofte aan Zijn Boodschappers niet zou houden. Zeker, Allah is Almachtig, de Bezitter van de Vergelding.

Ook al lijken de onrechtplegers nog zo goed georganiseerd en hun macht nog zo groot, Allah swta heeft alles onder controle en niks ontsnapt aan zijn beschikking, Hij zegt:  

Voorwaar, zij hebben hun plannen gesmeed, en hun plan was bekend bij Allah. Ondanks dat hun plan zo veelomvattend was, dat er bergen door zouden worden verzet.

Allah swta is met degenen die rechtvaardig zijn en hem vrezen. Hoe ongelofelijk dat een nietig en onderontwikkeld volk de grootste wereldmachten zou verslaan, de boodschap zou verspreiden en zou zorgen dat Allah’s rechtvaardigheid zou zegenvieren. Een eeuwig bewijs dat Allah swta alles in handen heeft, hoe onwaarschijnlijk moet het geleken hebben voor de mensen in het kleine, nietszeggende en bedreigde Medina, toen Allah swta openbaarde:  

En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede daden doen beloofd, dat Hij hen zeker de leiders van de aarde zal maken en Hij zal hen het gezag geven om haar godsdienst uit te voeren, dat wat Hij voor hen gekozen heeft.

Er zijn echter voorwaarden aan de steun die Allah swta verleend. We hebben het hier over de beste generatie die in alles de boodschap van Allah voorop stelde. De moslim heeft echter niet al bij voorbaat een kaartje voor het paradijs. Eerdere onderdrukte volken werden geholpen, maar zagen in de loop der tijd hun gedrag veranderen. Het nabije leven werd voor de opvolgers belangrijker en Allah swta refereert aan hen om ons hiervoor te behoeden, hij zegt: 

Maar na hen volgden andere generaties, die de gebeden opgaven en hun lusten volgden. Dus worden zij in de Hel gegooid.

De oplossing om dit te voorkomen is onze toevlucht te zoeken bij Allah en zijn boek. Zolang we gehoorzaam zijn zullen we succesvol zijn en zolang we ons tot onze Schepper wenden zal hij ons beschermen. Als we hem vragen zal hij ons geven, maar als we stoppen Allah en zijn boodschapper te volgen zal hij ons net zo lang beproeven tot we weer terugkeren naar het geloof. Allah swta zegt:

Toen zij dus vergaten, openden Wij voor hen de deuren naar alle (plezierige) zaken, totdat zij tijdens het vermaak wat hun gegeven werd, Wij hen plotseling bestraften. Zij werden vernietigd en betuigden diepe spijt en berouw.

Tijdens de veldslag in Badr waren de gelovigen zwaar in de minderheid, maar toch gaf Allah swta hen de overwinning. De veldslag van Hunayn leek echter verloren te gaan, ondanks de grote overmacht, Arrogantie was in de harten van de vechters gekropen en de hulp van Allah bleef hierdoor uit, Allah swta zegt: Zeker, Allah heeft jullie de overwinning op vele veldslagen gegeven, en op de dag van Hoenayn, waren jullie verheugd over jullie grote aantallen, maar dat baatte jullie niet. En de aarde, met al haar wijdsheid, werd jullie nauw, waardoor jullie de rug toekeerden en op de vlucht sloegen. Als Allah swta de metgezellen al verlaat voor het in de wind slaan van één gebod, hoeveel geboden hebben wij niet gebroken? Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.