Er is een grote samenhang tussen de kracht van iemands geloof en het vertonen van goed gedrag. Degenen die zich constant bewust zijn van hun schepper weten dat goede manieren door Allah swta gewaardeerd worden. Zij vrezen hun heer en zijn degenen die hun uiterste best doen hun karakter te perfectioneren, Allah swta zegt:  

O, jullie die geloven! Vrees Allah en wees met de oprechten

Op het moment dat we ons geloof veronachtzamen zal het kwaad een steeds belangrijkere plaats in de samenleving innemen. Onderling vertrouwen neemt af, roddel neemt toe en onze omgeving wordt steeds vijandiger. De boodschapper Mohammed saws waarschuwde: Het geloof van de dienaar is niet oprecht als zijn hart niet oprecht is, en zijn hart is niet oprecht als zijn tong niet oprecht is. Een man zal het paradijs niet bereiken als zijn buren niet veilig is voor zijn slechtheid. Gelovigen moeten op elkaar kunnen vertrouwen en weten wanneer ze hun mond moeten houden. De boodschapper Mohammed saws zei: Hij die in Allah en de laatste dag geloofd, laat hem goede dingen zeggen of anders zwijgen.

Het ten toon spreiden van een deugdzame moraal is onderdeel van de aanbidding van onze schepper. Al onze acties, of we ze nou doen met ons hart, onze geest, onze ledematen of onze tong, moeten in lijn zijn met hetgeen Allah van ons wil. Het spreken van de waarheid, het kwade verbieden, het goede stimuleren, vriendelijk zijn voor onze buren, oprecht zijn in onze religie, geduld hebben met oordelen, het dankbaar zijn voor de zegeningen, tevreden zijn met zijn beschikking, angst hebben voor zijn oordeel, enzovoort. Zijn allemaal dingen die inbegrepen zijn in het concept van aanbidding. Allah swta zegt:

En Ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.

Dit betekent niet dat Allah swta ons nodig heeft, integendeel. Het laat zien dat constante aanbidding het beste voor ons is. Door al deze daden van aanbidding te verrichten zijn we het meest in reine met de schepper en de rest van zijn schepping. Aanbidding gaat dus verder dan het bidden en vasten. Slechte manieren vernietigen goede daden en het risico bestaat dat de gelovige uiteindelijk in de hel beland. Een man vroeg eens aan de boodschapper van Allah saws: Er is een vrouw die in de nacht bid, overdag vast en veel aan liefdadigheid doet, maar toch roddelt ze veel over haar buren. De boodschapper Mohammed saws antwoorde; er is niets goeds in haar, ze zal bij de mensen van het hellevuur horen. Toen vroeg de man: een andere vrouw doet slechts haar verplichte gebeden en doet weinig aan liefdadigheid, maar ze doet niemand kwaad. De profeet Mohammed saws antwoordde: Ze zal bij de mensen van het paradijs horen. Dit betekent natuurlijk niet dat vasten, nachtelijke gebeden en liefdadigheid niet zwaar wegen bij de alziende, maar het geeft aan hoe destructief onze slechte daden kunnen zijn.

De boodschapper Mohammed vroeg eens: weten jullie wie failliet is? De metgezellen antwoorden: degenen die geen zilveren en gouden munten of andere bezittingen meer hebben. Hij saws zei: de echte faillieten zijn zij die op de dag des oordeels aankomen met hun gebeden, hun vasten en hun liefdadigheid, maar op die dag blijken ze failliet te zijn omdat ze anderen bespotten en hen lasterden, ze zich onrechtmatig andermans geld toe-eigenden, zij anderen sloegen en onschuldig bloed vergoten. Hun goede daden worden bijgeschreven bij degenen die ze tekort deden. Als er dan onder de streep te weinig goede daden overblijven om dit te compenseren, zullen ze in het hellevuur gegooid worden. Beste broeders en zusters, geen enkele daad blijft onopgemerkt, alles wordt opgeschreven en niemand zal uiteindelijk onrechtvaardig behandelt worden. Zorg dat je op de dag des oordeels niet failliet verklaard wordt. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.