Vandaag spreekt de imam over de afscheidshajj, de eerste en laatste hajj die onze geliefde profeet Mohammed saws ondernam.
Voordat de boodschapper Mohammed naar Mekka ging, hebben duizenden mensen zich in Medina verzameld. De gelovigen kwamen om de hajj met de profeet saws te ondernemen. Ook de vrienden van Mohammed saws zijn allemaal gekomen en bevinden zich om hem heen. Het is een machtig schouwspel als de mensen continu als één stem roepen ‘Er is geen God dan Allah, hij heeft geen deelgenoten, hij heeft de heerschappij, aan hem behoord alle lof toe, en hij heeft de macht over alle dingen.’ In Bir ali, wat zo’n vijf kilometer van Medina ligt, kleedt de profeet, zijn vrienden en iedereen om hem heen zich in ihraam. Ook de doden hebben slechts een wit kleed aan, net zoals de bedevaartsgangers. Er is geen verschil meer te zien tussen koningen, rijken, armen en slaven en gezamelijk reizen ze naar Mekka. Bij aankomst in Mekka gaat de profeet Mohammed saws en deze grote groep meteen door naar de Ka’aba. Hij kust de zwarte steen en loopt 7 keer om de Ka’aba heen en reciteert tijdens de omwetelingen het volgende vers uit surah al-baqarah:


Onze Heer, geef ons in deze wereld het goede, en geef ons in het Hiernamaals het goede, en red ons van de bestraffing van het Vuur.”

Nadat iedereen de 7 omwentelingen heeft gedaan heeft bidt de profeet Mohammed saws 2 rakat en gaat daarna door naar de bron zam zam. Hier vroeg hij Allah swta om welvaart, kennis en gezondheid. Hierna vertrok hij naar de heuvels safa en marwa en reciteerde het volgende vers uit surah baqarah


Voorwaar, as-Safa en al-Marwah behoren tot de Tekenen van Allah. Er treft degene die de hadj of de cOemrah verricht geen blaam om er tussen te lopen. En wie vrijwillig goede daden verricht, voorwaar, Allah is Dankbaar, Alwetend.


op de achtste dag van dhull hijja ging de profeet Mohammed saws richting minen en heeft daar dohr, asr maghrib, isha en fajr gebeden. Hij verkorte deze gebeden to twee rakat, behalve magrib. op de 9e dag vertrekt hij richting arafah. De profeet Mohammed saws zei over deze reis:

Op het moment dat de gelovigen deze reis ondernemen zegt Allah swta tegen de engelen: kijk eens naar deze mensen, ze komen uit angst voor mijn oordeel en komen om vergeving te vragen. Getuig dat ik hen vergeven heb.


Bij aankomst voegt de boodschapper Mohammed saws dohr en asr samen en doet een gutbah voor de bedevaartsgangers. Hij saws zegt:

Oh mensen, vanaf dit moment is het bloed, het bezit, en het slecht doen tegen jullie geloofsgenoten verboden.


Hierna vertrok de boodschapper Mohammed saws naar musdallifah en heeft daar maghrib en isha samengevoegd. De nacht van de 10 bad de boodschapper Mohammed saws er fajr en vertrok naar mina waar de zeven stenen richting de pilaar die de sjaitaan voorstelt werden geworpen. Hierna werd een schaap geslacht en schoor de profeet saws zijn hoofd kaal. Hierna keerde hij saws terug naar Mekka en verichtte opnieuw zeven omwettelingen rond de ka’aba, de verplichte tawaf ziara. Hierna is hij teruggegaan naar minen, heeft 3 keer 7 stenen richting de pilaar die de duivel representeerd geworpen en heeft bij terugkeer in Mekka een laatste keer de afscheids tawaf verricht. Het zou zijn laatste bezoek aan zijn geboortestad Mekka zijn. 72 dagen na zijn terugkeer in medina zou onze geliefde boodschapper Mohammed saws overlijden.


Beste broeders en zusters. Vervuld deze gutbah ons niet met verlangen ook de heilige steden te bezoeken om zo in de voetsporen van de profeet Mohammed saws te kunnen treden en de vergeving van onze heer te verkrijgen? Ook thuis kunnen we echter veel doen om deze vergeving te verkrijgen. Vast in deze dagen, sowieso aanstaande maandag op de dag van Arafat, en vraag veelvuldig op vergeving. Moge Allah swta ons genadig zijn en het voor ons mogelijk maken de hajj te vervullen.