Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op zijn profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.


Vandaag spreekt de imam over Al-Ihsan, oftewel het ten alle tijden vertonen van excellent gedrag. De profeet Mohammed saws legt uit wat Ihsan inhoudt, hij zei:


Ihsan is het aanbidden van Allah alsof je hem ziet, en ookal zie je hem niet, welzeker hij ziet jou wel.


Dit heeft gevolgen voor ons hele handelen. Geen moment kunnen we ons alleen wanen, onze zelfbeheersing verliezen of slecht gedrag vertonen zonder dat Allah swta hier getuige van is. Als we denken, mijn vader, moeder of familie zien me niet, dus ik kan me zonder problemen misdragen, dan bereikt je gedrag een nieuw dieptepunt. We zijn hier namelijk op aarde om Allah te dienen, en die is niet voor de gek te houden. Hij zegt in surah Baqarah:


Wie zich geheel aan Allah overgeeft en goed doet, die ontvangt zijn beloning bij zijn Heer. Zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn.


In de koran staan meer dan 66 verzen die betrekking hebben op ihsan. Het is het constante bewustzijn van onze schepper dat ons gedrag perfectioneert. Dit betekent ook perfect gedrag jegens degenen om ons heen die dwalen. Ons hart zou vervult moeten zijn van compassie voor hen, omdat zij die de rust hebben die ihsan ons geeft. Allah swta spreekt in het volgende vers over de joden, maar vergis je niet, de waarschuwing is aan de gehele mensheid, inclusief de moslims, gericht, want hoeveel van ons trekken de woorden van Allah niet uit zijn verband waardoor hun harten hard zijn geworden, hij zegt:


Maar, vanwege het verbreken van hun verdrag hebben Wij hen vervloekt en hun harten hard gemaakt. Zij verdraaien de woorden door ze uit hun verband te halen en zij zijn een deel vergeten van dat waartoe zij aangemaand waren. En jij zult steeds weer verraad van hen bespeuren, op enkelen van hen na. Reken het hun maar niet aan en scheld het kwijt. Allah bemint hen die goed doen.


De aansporing van Allah swta spreekt boekdelen. Niet is het aan ons hardvochtig te zijn, zelfs niet tegen mensen die denken ons te haten. De profeet Mohammed saws wist de grootste vijanden in Mekka uiteindelijk voor zich te winnen en vergaf hen hun haat en verraad. Zij werden uiteindelijk de beste sahaba, dus veroordeel mensen niet te snel. Dat is onderdeel van ihsan, de realisatie dat we slechts een klein beetje kennis hebbe nen ieder moment onze vooroordelen onder de loep moeten nemen,


De hele schepping, bloemen, planten, dieren enz. laten ons zien dat onze schepper teder en goed is en dat verwacht hij ook van ons. Respect voor alles en iedereen om ons heen, hij zegt:


Brengt geen verderf op de aarde, nadat zij in orde gemaakt is en roept Hem aan in vrees en begeerte. Gods barmhartigheid is dicht bij hen die goed doen.


Wees je dus bewust van de aanwezigheid van je schepper en gedraag je op je best. Maar realiseer je dat het niet een hardvochtige tyran is die op je vingers kijkt, maar de meest zachtaardige en rechtvaardige die je absoluut niet teleur wilt stellen.