Alle lof en dank komt alleen Allah toe, en zegeningen op de profeet Mohammed saws, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn voorbeeld volgt.

De imam spreekt vandaag over de dag des oordeels. Een gelovige moet geen dag voorbij laten gaan zonder aan deze verschrikkelijke dag te denken. Ons leven op aarde is eindig en de dood en de dag des oordeels vormen een overgang naar het latere leven. Op deze dag zal iedereen gelijk zijn, koning, slaaf, arm of rijk, iedereen zal zich voor Allah swta bevinden. Op dat moment zal hij zich realiseren dat hij zijn Schepper, de almachtige, tekort heeft gedaan, omdat Hij vele malen glorieuzer is dan wij ons ooit hadden kunnen voorstellen. De dag zelf is ook veel afschrikwekkender dan we hadden kunnen inbeelden en de paniek slaat daarom toe. Allah swta zegt hierover:

O mensen, vreest jullie Heer; de beving van het uur is iets geweldigs!

Op de dag dat jullie het zien zal elke zogende vrouw wat zij zoogt achterlaten en elke zwangere zal wat zij draagt baren. En de mensen lijken dronken, ook al zijn zij niet dronken. En Gods straf is streng.

Hoewel we met zijn allen voor onze schepper komen te staan, worden we individueel beoordeeld. We zijn ons amper bewust van onze medemens en zijn alleen maar met onze eigen sores bezig. Zelfs ouders, kinderen en partner worden genegeerd, want iedereen heeft genoeg aan zijn hoofd. De egoïstische misdadiger zal zijn naasten willen verloochenen om een plekje in het paradijs te bemachtigen, maar Allah swta zegt

De misdadiger zou op die dag graag de bestraffing willen ontlopen door zijn zonen,

zijn vrouw, zijn broers, zijn familie die hem toevlucht verschaft en allen die op de aarde zijn te verloochenen. Zou hem dat redden? Zeker niet! Zijn bestemming is een laaiend vuur,

Nee, op deze dag accepteert Allah swta slechts goede daden. Hiermee dient de weegschaal gevuld te worden, opdat het onze slechte daden en onachtzaamheid compenseert. We kunnen op deze dag niet beweren dat we het niet wisten, aan ons de taak kennis te zoeken. Deze kennis is overal beschikbaar, iedere telefoon verschaft toegang tot een zee aan informatie, maar gebruiken we onze tijd op de juiste manier? Vullen we ons boek met de dingen die we graag op de dag des oordeels aan ons voorgelezen willen zien, of vullen we ons boek met achteloosheid en nonchalance? Nee, de dag des oordeels neemt een centrale plaats in bij Allah swta en in de Koran waarschuwt Allah swta veelvuldig om ons te behoeden voor de implicaties ervan, Hij zegt:

Het tegenwoordige leven is als water dat Wij uit de hemel laten neerdalen. De planten van de aarde groeien daardoor, maar uiteindelijk worden zij droge stengels die de wind wegblaast. Bezit en zonen zijn de heerlijkheid van dit leven, maar de deugdelijke daden zijn blijvend en zullen door jouw Heer beloond worden.

Denk nooit, de dood is ver weg, de dag des oordeels is ver weg, ik heb de tijd. Als je ouder bent zul je spijt hebben dat je je jeugd niet nuttiger besteed hebt. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.