In naam van God, de meest barmhartige, de meest genadevolle.

Beste broeders en zusters, de lezing van vandaag gaat over onze nafs, onze ziel of ego. De profeet saws zei eens tegen sahaba die terugkwamen van een oorlogsmissie: Jullie zijn terug van de mindere Jihad vergeleken met de grotere jihad. Toen ze vroegen wat de grotere jihad dan was antwoordde de profeet Muhammed saws: de strijd tegen je ego.

Allah swta zegt in surah as shams vers 7 t/m 10:

  1. En bij de ziel en degene die haar volmaakt heeft,
  2. Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed voor haar is,
  3. Voorwaar, geslaagd is hij die haar zuivert
  4. En voorzeker hij die haar bederft is degene die verliest,

Hoe zorgen we ervoor dat we onze ego in toom houden en daarmee de goedkeuring van Allah verkrijgen? Allah maakt het ons gemakkelijk het rechte pad te volgen, maar de keuze ligt bij onszelf. We zijn heel goed in staat het goede van het slechte te onderscheiden, maar het ontbreekt vaak aan discipline. Natuurlijk worden we gebombardeerd met reclame uitingen, tv programma’s en videoclips die gemaakt lijken te zijn om onze nafs op het verkeerde been te zetten. We hebben onze mond vol over het morele verval in het Westen, maar als we in het Midden Oosten de tv aanzetten is het allemaal net zo erg. Maar broeders en zusters, waarom kijken jullie überhaupt zoveel tv? Waarom kwel je je nafs met beelden van mensen met grote huizen en auto’s van wie gesuggereerd wordt dat ze enorm succesvol zijn. Nee, echt succesvol zijn de mensen die hun ziel weten te beschermen door bewust met minder te doen. Hoe vaak vast jij buiten de ramadan? Hoeveel geef je weg aan mensen die het meer nodig hebben dan jij, ondanks dat je voor dat geld toch eigenlijk een hippe nieuwe jas zou willen kopen? Waarom doe je hooghartig tegen de mensen in je geboorteland alsof je de rijkdom die je hier vergaard hebt aan jezelf te danken hebt.

Onze nafs versterken we door met de goede mensen om te gaan en te luisteren naar goed advies. Het lijkt er soms op dat onze gemeenschap deze jihad aan het verliezen is. Onze jeugd is kwetsbaar. Weten we wel wat er achter onze rug gebeurt en zetten we onszelf niet voor schut op het moment dat we waarschuwingen uit onze omgeving negeren? Degenen die ons waarschuwen zijn misschien geen moslims, maar onze jeugd hangt nu eenmaal op straat en het is een treurig feit dat het eerste beeld wat vaak bij mensen op komt als je islam noemt het beeld is van een Marokkaanse tasjesdief op een scooter. We kunnen blijven roepen dat het allemaal de schuld is van de media, maar de profeet saws raadde ons aan naar onszelf te kijken. Ondanks dat Mohammed saws beledigd werd en er leugens over hem verspreid werden was het de gratie van Allah die hem zachtmoedig maakte, ook tegen zijn vijanden. Had hij zich harder opgesteld waren de mensen van hem weggegaan, maar in plaats daarvan bleef hij vergeving voor hen vragen. De profeet saws was nooit verongelijkt. We roepen hard dat er racisme is, maar we vergeten het voorbeeld van Mohammed saws op te volgen. Hoe lief hebben we onze profeet saws dan eigenlijk?

Beste broeders en zusters, probeer goed om te gaan met je medemens, zowel moslims als niet moslims. Wees behulpzaam en toon je beste eigenschappen. Help elkaar goede daden te verrichten, maar let op, sluit je niet af van de maatschappij. We zijn hier een minderheid, maar Allah heeft ons hier geplaatst om als voorbeeld te dienen. Er rust een grote verantwoordelijkheid op ons, want wat als onze buren op de dag des oordeels Allah swta vragen: Ik had buren die Moslims waren, maar hun gedrag heeft mij nooit reden gegeven mij te verdiepen in hun geloof, integendeel…

In deze tijd van overvloed is het juist essentieel onze ego onder controle te houden. Leg het fundament hiervoor met vrijwillig vasten, constante herdenking van Allah swta en het lezen van de Koran.