De vrijdagpreek van vandaag gaat over een hoofdstuk in de koran waarover imam ash-Shafi zei: Als de mensen deze surah goed tot zich door zouden laten dringen, zou het genoeg zijn om op het rechte pad te blijven. Dit hoofdstuk is surah al-asr, de tijd, waarin Allah swta zegt:

 

Ik zweer bij de tijd, waarlijk de mens lijdt zeker verlies, behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de waarheid en elkaar aansporen tot geduld.  

 

Als we deze surah ontleden zien we dat Allah swta ons als eerste duidelijk wil maken dat ons leven eigenlijk bestaat uit tijd. We hebben een vastgesteld aantal Jaren en de tijd die ons gegeven is neemt onherroepelijk af. Al-Hassan Al-Basri zei: Zoon van Adam, je bent slechts een x aantal dagen en als er een dag voorbij gaat is ook een deel van jezelf verdwenen. We worden langzaam maar zeker verteerd, dat is de realiteit. Als we goed nadenken zal iedereen tot dezelfde conclusie komen, onze tijd is kostbaar, een gepasseerd uur komt nooit meer terug. Een geleerde kwam tot deze realisatie toen hij een ijsverkoper hoorde roepen: Heb medelijden met degene wiens kapitaal aan het smelten is en koop mijn ijs! Ons kapitaal is tijd, en het verdwijnt als sneeuw voor de zon. De bedenkelijke content van de media waar we zoveel tijd aan verspillen zou je al aan het denken moeten zetten, maar vergis je niet, de entertainment industrie is een zeer grote beproeving voor de gelovige. De surah geeft namelijk handvatten hoe dit verlies om te zetten in winst, en Netflix series bingen levert ons zeker niks op, integendeel.

Het tweede vers, ‘behalve voor degenen die geloven’ geeft aan dat er een uitweg is. Voor degenen die zich bewust zijn van het hogere doel en aanvaarden dat er geen God is dan Allah wordt het mogelijk de voorbijgaande tijd om te zetten in duurzaam vermogen, kapitaal dat zelfs als je tijd op is nog wat oplevert. We willen niet dat onze daden nutteloos zijn, verdwijnen met de tijd. Daarom verankeren we ons geloof en proberen we onszelf en de mensen om ons heen te beschermen tegen ongeloof en verlies. Alla swta zegt:

De gelovigen zijn degenen die oprecht en vol overtuiging geloven in Allah en in Boodschapper en daarna niet twijfelen, maar zich met hun welvaart en hun levens voor de Zaak van Allah inspannen. Zij zijn de waarachtigen

De tweede eigenschap die we ons eigen moeten maken is het doen van goede daden, want onze tijd besteden aan het doen van goede daden is de enige manier de weglekkende tijd productief te maken.  

In het laatste deel van de surah wordt er op gewezen dat onze verantwoordelijkheid verder rijkt dan onze eigen daden. Het is een ‘group effort’, je moet het met zijn allen doen. We helpen elkaar door elkaar aan te sporen met de waarheid. Kennis doen we op om het met elkaar te delen, om mensen te adviseren, om erover te discussiëren. We willen de waarheid volgen, maar dan moeten we de waarheid wel goed kennen. We hebben het beste met elkaar voor en betweterigheid blijven we verre van. Het is geen competitie, kennis moet iedereen baten.

Dat de tijd onherroepelijk voorbij gaat zou ons nerveus kunnen maken, maar het kan ook verlichting brengen. Geduld is een schone zaak, beproevingen zullen voorbij gaan en uiteindelijk is alles in handen van Allah swta. We proberen  in dit leven tot het uiterste te gaan, het maximale eruit te halen. We bidden, lezen koran, vasten en stellen ons in dienst van onze medemens. Een groot gedeelte van de resultaten van ons werk liggen in de verre toekomst en dit betekent dat we geduldig zullen moeten zijn. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.