Het gezegde: ‘hij die brutaal is, hij heeft de halve wereld’ lijkt tegenwoordig op te gaan, maar alle zaken die er door bereikt worden, ze zijn slechts van korte duur. De gelovige past terughoudendheid en verlegenheid. In deze eigenschappen zit schoonheid en het heeft beter gedrag tot gevolg. Het waarborgen van verlegenheid behoedt ons voor kwaad, schandalen en slechte daden en zorgt voor creëert respect en eerbied bij de mensen om ons heen. De boodschapper Mohammed saws zei: Bescheidenheid brengt niks dan goedheid. Deze karakteristiek werd gedeeld door de profeten, boodschappers en grote geleerden. Het is een nobele karaktertrek en de belangrijkste van de manier om dicht bij Allah swta te blijven. De gelovige is zich constant bewust dat Allah swta hem observeert, zoals Allah swta in de Koran opmerkt:

Weet hij niet dat Allah ziet (wat hij doet)?

Verlegenheid vormt één van de fundamenten van het geloof, De boodschapper Mohammed saws zei: Ieder geloof heeft morele code, en de morele code van de Islam is verlegenheid.

Op het moment dat bescheidenheid zwakker wordt zullen obsceniteit en grofheid de overhand gaan nemen. Niet langer zal de gelovige het verwerpelijke verbieden en aansporen tot goedheid. Hij zal steeds verder van het geloof af komen te staan. De boodschapper Mohammed saws waarschuwt dan ook: Als je geen schaamte hebt, doe dan maar wat je wilt. Een verschrikkelijk vooruitzicht en zeer wezenlijk als we bijvoorbeeld op instagram en facebook kijken. Men lijkt elkaar af te willen troeven met arrogantie en domheid. En dat terwijl Allah swta het beste met zijn dienaren voor heeft en hen juist probeert te beschermen door hen gepast gedrag voor te schrijven. De geleerden drukken ons op het hart dat er geen Islam is zonder bescheidenheid en vroomheid. De profeet Mohammed saws drong er niet voor niets in vele hadiths op aan. Als we bij anderen vrijmoedigheid, obsceniteit, haat en afgunst kunnen ontwaren, realiseer je dan dat een verlies aan bescheidenheid hieraan vooraf is gegaan.

Bescheidenheid dient ons er echter niet van te weerhouden kennis te zoeken en vragen over het geloof te stellen. Dit is de reden dat we ook veel kennis hebben over meer intieme zaken, aangezien de boodschapper van Allah saws de mensen op hun gemak stelde zodat ze ook deze vragen durfde te stellen. De geleerden verdelen bescheidenheid in vier categorieën, namelijk bescheidenheid tegenover God de almachtige, bescheidenheid jegens de engelen, bescheidenheid jegens de mensen en verlegenheid voor de ziel.

We moeten ons bewust zijn dat de nobele engelen die ons vergezellen met afgrijzen kijken als we onze schaamte verliezen. Het zal hen pijn doen, maar toch zullen ze alles blijven noteren, want dat is nu eenmaal hun taak. Als laatste is natuurlijk de schaamte jegens elkaar. Verzamel de juiste mensen om je heen die zich bewust zijn wat eervol gedrag is zodat je niet vervalt in zonde en ellende. Allah swta zegt namelijk:

Er is geen goed in degene die zich niet schaamt voor de mensen.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.