De imam probeert ons vandaag voor te bereiden op de maand ramadan. We zitten over de helft van de maand Shabaan, maar het belang van deze laatste dagen voor de ramadan moeten we niet onderschatten.

De metgezellen vroegen de Profeet Mohammed saws: we hebben u nooit zoveel zien vasten als tijdens de maand sjabaan, De boodschapper Mohammed antwoorde: Deze maand tussen Rajab en Ramadan wordt onderschat door de mensen. In deze maand stijgt het verslag van de daden van de mensheid van het afgelopen jaar op en ik wil graag dat ik aan het vasten ben als mijn daden gepresenteerd worden.

We moeten ons realiseren dat aankomende tijd voorbij zal vliegen. Voor je het weet zijn de eerste dagen en avonden al voorbij, en heb je het idee dat je eigenlijk nog moet beginnen. Maar wáár beginnen we mee? Is het een traditie, een jaarlijks terugkerende familie aangelegenheid, onderdeel van je cultuur? Nee, het is een zegen van onze Heer, een periode waarin de deuren van vergeving wijdt open staan en waar de intelligente persoon alle tijd probeert te benutten extra beloning te verdienen en zijn imaam een boost te geven. Hij herkent de waarde van deze maand en verkwanselt zo weinig mogelijk tijd aan tv-series, ellenlange maaltijden en andere nutteloze zaken.

De moeilijkheid van het vasten zal na deze maand voorbij gaan, maar de beloning en vergeving blijft gehandhaafd. De juiste intentie is enorm belangrijk. Willen we echt het maximale uit deze maand halen, of vinden we het genoeg om ‘mee te doen met de rest’. De profeet Mohammed saws zei:

Degene die tijdens de maand ramadan vast met de overtuiging en hoop dat hij beloning van zijn heer zal ontvangen, al zijn eerdere zonden zullen hem vergeven worden.

Voor mensen van begrip is het vasten geen straf, maar een manier om dichter bij de schepper te komen en naarmate de ramadan vordert in een steeds betere staat te komen. Dit is onderdeel van de belonging van Allah, hoewel we naar de ware beloning voor het vasten slechts kunnen gissen. De profeet Mohammed saws zei:

Al de beloningen voor de daden van het nageslacht van Adam zijn voor hemzelf en de beloning zal door Allah swta verveelvoudigd worden. Behalve het vasten aangezien dat slechts voor mij gedaan wordt. Ik zal hiervoor belonen, aangezien de vastende persoon zijn lusten, eten en drinken slechts voor mij beteugeld. De vastende zal twee blije momenten kennen, namelijk bij het verbreken van het vasten en wanneer hij zijn Heer ontmoet.

Organiseer je dagen, denk goed na hoe je zo veel mogelijk tijd kan vrijmaken voor het lezen van de Koran. Hoe kan je zorgen dat je zoveel mogelijk gebeden in de moskee kan verrichten. Kijk ook goed naar je levensstandaard en financiële middelen. Hoeveel kan je maximaal weggeven? Voedt de hongerige en wees goedgeefs naar andere kwetsbare groepen. Hoe kunnen we ons in deze maand volstoppen met allerlei heerlijkheden, terwijl er genoeg honger en ellende is op de wereld. We veronachtzamen dan de verantwoordelijkheid die Allah swta ons gegeven heeft.

Beste broeders en zusters, nogmaals, deze maand zal zo komen en gaan. Wees serieus in je voorbereidingen, maak er het beste van en laat zien dat het volgen van de geboden van ons geloof ons maakt tot de beste gemeenschap die er op aarde te vinden is. Moge Allah swta ons kennis en inzicht schenken.