Sommige geleerden hebben aangegeven dat Allah swta, de rechtvaardige, de meest barmhartige het hart op vijf manieren doet opleven: Door het lezen en overdenken van de Koran, door niet te veel te eten, op de juiste tijden smeekbedes te verrichten, te zorgen dat je je omringt met de juiste mensen en als laatste het nachtgebed te verrichten. De geleerden leidden het laatste af uit de volgende hadith: De boodschapper Mohammed saws zei: Onze heer, de meest gezegende, de alles overstijgende, daalt in het laatste deel van iedere nacht af naar de laagste hemel en vraagt: Is er iemand die smeekbedes verricht, zodat ik die kan beantwoorden? Is er iemand die me wat vraagt, zodat ik hem dat kan geven? Is er iemand die om vergiffenis vraagt, zodat ik hem kan vergeven?

Hoeveel mensen zullen je tegenwoordig raar aankijken als ze horen dat je op een tijd dat iedereen in principe slaapt, jij wakker bent en je richt tot je schepper? Het enige normale wat je rond die tijd kan doen is naar de nachtclub gaan, toch? We leven in een lastige tijd waarin onwetendheid hoogtij viert en loyaliteit naar het geloof en de geloofsgenoten soms ver te zoeken is. Wees echter niet getreurd als je als extremist of buitenstaander beschouwd wordt. De profeet Mohammed saws voorspelde: Islam begon als iets vreemds en het zal uiteindelijk weer vreemd gevonden worden, dus gezegend zijn de buitenstaanders. Toen de boodschapper Mohammed saws gevraagd werd wie deze buitenstaanders waren antwoorde hij: degenen die goede daden verrichten terwijl de rest zich bezighoudt met slechtheid.

Islam is bij uitstek een religie, een systeem dat rust op de goedheid van de gemeenschap zelf. Als de mensen niet in staat zijn goed gedrag te vertonen kunnen ze ook hun medemens niet meer aanspreken op slecht gedrag en raakt de gehele geloofsgemeenschap in verval. Mensen zullen het geloof als een hinder en last beginnen te zien, terwijl Allah swta ons er juist mee begunstigd heeft, Hij zegt:  

Vandaag heb Ik de godsdienst voor jullie voltooid en Mijn gunst voor jullie volmaakt en heb de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. Vreest dus niemand behalve mij.

Waarom zouden we ons zorgen maken wat anderen over ons geloof denken en er op uit zijn het kapot te maken, terwijl wij zijn zelf degenen die het hardste bezig zijn ons geloof te ondermijnen. Allah swta preserveert voor degenen die oprecht zijn sowieso de juiste bronnen. Hij zegt:

Waarlijk! Wij waren het die de Vermaning hebben neergezonden, dus zullen ook Wij er over waken.

Islam is een moreel systeem die invloed uitoefent op alle aspecten van onze maatschappij. De wil om een morele maatschappij te bouwen komt bij de gelovigen zelf vandaan. Er kwam eens een man, Ma’iz bin Malik, naar de booschapper Mohammed saws om gereinigd te worden van de zonde van overspel. Hij was namelijk getrouwd en had buitenechtelijke geslachtgemeenschap gehad. De boodschapper draaide weg en pas na de vierde keer toegeven dat hij overspel had gepleegd vroeg de boodschapper: Is jullie vriend gek? Of dronken? Het bleek niet zo te zijn. Nadat vastgesteld was dat er echt sprake was van overspel, gaf de boodschapper Mohammed opdracht de schuldige te stenigen. Toen hij saws een paar dagen later mensen slecht over Ma’iz hoorde spreken greep hij echter in. Hij saws vroeg hen waarom ze slecht over hun metgezel spraken? Zijn opoffering en wil om vergeven te worden was zo groot, dat hij er zijn leven voor wilde geven. Hij saws voegde er aan toe dat hij die nacht in een droom Ma’iz in de tuinen van het paradijs had zien zwemmen. Islam is er namelijk niet om te zorgen dat je fouten je eeuwig nagedragen zullen worden. We maken allemaal fouten en zien mensen om ons heen fouten maken. Streef naar goedheid en naar een gemeenschap waar rechtvaardigheid en barmhartigheid de boventoon voert. Een betere maatschappij begint in eerste instantie bij onszelf, dus we moeten zorgen dat we ons niet laten afleiden.