Vandaag evalueert de imam de staat van onze Islamitische gemeenschap in Nederland. De eerste moslims kwamen als gastarbeiders naar Nederland in de overtuiging dat ze na gedane arbeid zouden terugkeren. Door kettingmigratie kwamen vrouw, kinderen en dorpsgenoten ook naar Nederland. De kinderen die hier geboren werden voelden zich net zo Nederlands als Marokaans en terugkeer werd steeds minder waarschijnlijk. Het is dus een feit dat de gemeenschap hier voor geld kwam, en dat Allah swta ze dat ook gegeven heeft. Maar met die welvaart beproefde Allah swta de moslims en het is de vraag of we kunnen zeggen dat de gemeenschap deze beproeving succesvol heeft doorstaan.

We komen net terug uit Marokko en de boulevard van Tanger was vol met grote auto met Nederlandse, Spaanse en Franse kentekens. De harde muziek klonk uit de clubs waar de jeugd zich verzamelde. Hebben we met het materialisme waar we hier slachtoffer van zijn, ook nog eens het geliefde thuisland besmet? Rot de veilige basis die we dachten te hebben door ons toedoen weg? We klagen over onze kinderen en geven de Nederlandse samenleving de schuld, maar de profeet Muhammed saws zei:

Ieder kind wordt geboren als moslim en het zijn de ouders die hem tot jood, christen of vuuraanbidder maken.”

Hebben we niet surah 66:6 ter harte genomen waarin Allah swta zegt:

O, jullie die geloven, redt jullie zelf en je gezinnen van het Vuur, waarvan het brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hard en streng, die Allah niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en uitvoeren wat hun wordt geboden.

De geleerde Ibn Al-Qayyim zei: “Hoeveel mensen hebben niet ellende veroorzaakt bij hun eigen kinderen, de oogappels, in deze wereld en in het Hiernamaals, door hen te verwaarlozen, hen niet op te voeden. Of hen aanmoedigen om hun eigen begeerte te volgen, denkende dat ze hen eerden maar in feite vernederden, dat ze dachten goed voor hen te zijn maar in feite slecht voor hen waren. Ze hebben geen voordeel gehad uit hun kind en hebben het kind hun deel in deze wereld en het Hiernamaals laten verliezen. Als je nadenkt over het verderf onder kinderen dan zul je zien dat het in de meeste gevallen vanwege de ouders is.” 

Maar dat betekend niet dat de kinderen de schuld maar bij hun ouders kunnen leggen. Hun ouders hebben keihard gewerkt, moskees gebouwd, boeken gekocht en de Islam altijd als zeer belangrijk gezien. Waarom zijn jullie zo weinig in de moskee? Waarom lezen jullie die boeken niet? Hebben jullie zo weinig voor jullie ouders over niet hun eventuele fouten goed te willen maken. Zijn jullie echt alleen maar met jezelf bezig?

En hoe zit het met onze plek in de Nederlandse gemeenschap? We zitten hier in een goudmijn. Er zijn zoveel niet gelovigen die we van kennis kunnen voorzien en de waarheid kunnen verkondigen. Vele bekeerlingen geven aan dat hun interactie met moslims hun interesse voor het geloof heeft gewekt. Velen van ons hebben echter last van een gebrek aan zelfvertrouwen, van gekrenkte ego’s. Niet voor niks dat onze jeugd dat probeert te compenseren met schoenen van honderden euro’s, maar dat gaat je geen status opleveren. De profeet Mohammed, de beste der creatie, deed edele daden en won daar de mensen om hem heen mee. Hij wist dat bij iedereen om hem heen, ook degene die hem discrimineerden en kleineerden, zich goedheid in hun hart bevond. Hij hoopte dat alle mensen uiteindelijk de waarheid zouden inzien en hun hart zouden openen. Bekend is het verhaal van de vrouw die iedere dag vuil uit haar ramen over de profeet Mohammed saws gooide. Toen het een dag niet gebeurde ging de profeet Muhammed bij haar naar binnen en bleek ze ziek te zijn. Hij verzorgde haar en bleef bij haar, waarna ze de shahada uitsprak.

Wat ook belangrijk is, is dat we na een aanslag als die van gisteren niet in onze schulp kruipen. In surah an-nahl staat:

God gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is. Hij spoort jullie aan; misschien laten jullie je vermanen.

Natuurlijk kennen we de gruwelijke beelden van bombardementen in Gaza, Irak en Syrie, maar gaan wij het opnemen voor een organisatie die de gemeenschap duidelijk alleen maar schade toebrengt? Wie zit er eigenlijk achter deze organisatie. Het moet voor allen duidelijk zijn, waar verwerpelijkheid is, daar vinden we de sjaitaan. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens en het conflict in het Midden Oosten lijkt complex, maar ook hier geld weer, alle mensen die erbij betrokken zijn hebben een hart waar zich ook goedheid in bevindt, onder hoe dikke laag zwartheid het ook zit. Wees niet verlegen om de sjaitaan te benoemen, hij is de vijand van de gehele mensheid en degene die ons tegen elkaar opzet.