Vandaag spreekt de imam over het belang van innerlijke reinheid. We hebben allemaal onze grote wassing gedaan, onze nagels geknipt, ons geschoren, maar we kunnen pas optimaal profiteren van deze dag en de wijsheden die van de minbar verteld worden als we ook een rein innerlijk hebben. Als je bijvoorbeeld weinig spijt hebt als je zonden begaat, moeite hebt met het doen van het gebed, weinig de Koran leest, mensen belachelijk maakt die oproepen het goede te doen of slechts aanbidding verricht om tof te doen, is het tijd de staat van je hart eens goed onder de loep te nemen. Voorzichtigheid is nu geboden, want de sjaitaan zal proberen je nog verder te doen afdrijven om je tot de hypocrieten te laten behoren. Allah swta zegt:

De bedrieglijke uitspraken van de hypocrieten zijn zoals die van Sjaitaan toen hij tegen de mens zei: “Geloof niet!” Maar zodra de mens ongelovig werd, zei Sjaitaan: “Ik ben niet verantwoordelijk voor jullie en ik vrees Allah, de Heer der Werelden.”

De profeet Mohammed saws zei: Waarlijk in het lichaam zit een stuk vlees, als hij gezond is, is het hele lichaam gezond, maar als hij gecorrumpeerd is, is het hele lichaam gecorrumpeerd. Welzeker, dit is het hart. Om te zorgen dat we van binnen rein blijven draagt Allah swta ons op elkaar te steunen, Hij zegt:

En gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper en redetwist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En wees geduldig met elkaar. Weet dat Allah aan de kant van de geduldige staat.

Niet voor niks dat de profeet Mohammed saws er alles aan deed de onderlinge verhoudingen van de metgezellen te verbeteren en hen smeedde tot de meest oprechte en hechte gemeenschap ooit. Hij droeg zijn metgezellen bijvoorbeeld op, nooit langer dan drie dagen geen contact te hebben na een ruzie. Hij waarschuwde: Op maandag en donderdag stijgen onze goede daden op naar Allah swta, die daarop de mensen vergeeft, behalve degenen die aan afgoderij doen of langer dan drie dagen ruzie hebben. Allah swta draagt de engelen op hun goede daden pas weer op te halen als ze hun ruzie hebben bijgelegd.

Koester dus nooit wrok, want daar heb je slechts jezelf mee. Je vernietigt je rust en je goede daden, en dat is het ergste wat je jezelf kan aandoen. De boodschapper Mohammed saws vertelde: Van drie soorten mensen zullen hun daden niet opstijgen. Iemand die het gebed lijdt terwijl de mensen het niet willen, De vrouw die weigert met haar man te slapen, waardoor hij boos gaat slapen en degene die ruzie heeft. Om ruzie bij te leggen is vergeving het sleutelwoord. Denk aan de profeet Mohammed saws, die na de verovering van Mekka iedereen daar, ondanks alles wat ze hem saws hadden aangedaan, vergaf. Een makkelijke manier om te testen of je hart zacht genoeg is, is bijvoorbeeld je gretigheid om mensen de salaam te geven. De profeet Mohammed saws zei dat degene die dit als eerste doet niet alleen de meeste zegeningen krijgt, hij laat ook zien dat hij sterker is omdat hij een goed hart heeft en mensen makkelijk vergeeft.

Als we ons niet hebben kunnen beheersen en mensen tekort hebben gedaan hebben we voor onszelf en voor degene met wie we ruzie hebben altijd het excuus dat de sjaitaan ons heeft opgestookt. We dienen ons natuurlijk al voor het kwaad geschied hiervan bewust te zijn, want de profeet Mohammed saws zegt: Let op, kwaadheid is van de sjaitaan! De sterke is niet degene die kwaad wordt, maar degene die zich weet te beheersen!