Vandaag verteld de imam verder over de essentie van ons geloof. Dit is te vinden in goed gedrag, en het beste gedrag vertonen we als we de precepten van de sha’ria volgen. Deze wetten zijn afgeleid van het voorbeeld van de beste persoon die ooit geleefd heeft, de boodschapper Mohammed saws. Hij saws zei: Ik ben slechts gezonden om jullie karakter te perfectioneren. Onze status bij de alwetende is niet vanzelfsprekend, we moeten er voor werken. Niet voor niks wordt er in de Koran vaak gerefereerd aan het volk van Israel, waarmee de Schepper een verbond aanging, maar die uiteindelijk de voorschriften schonden en daardoor hun uitverkoren status verliezen, Hij zegt: 

En gedenk toen Wij een verbond met de Kinderen van Israël sloten, zeggende: “Aanbid niemand behalve Allah en wees plichtsgetrouw en goed voor de ouders en verwanten en de wezen en de armen die bedelen, en spreek goed tegen de mensen en verricht de gebeden en geef zakaat. Vervolgens onttrokken jullie je er aan, behalve slechts een paar van jullie, terwijl jullie je afwendden.

Iedere moslim moet zich realiseren hoe kwetsbaar zijn situatie is, dat zijn geloof constante aandacht vergt en dat het veronachtzamen van de geboden van zijn heer zijn hart steeds harder maakt. De boodschapper saws waarschuwde hiervoor en zei: jullie zullen van het rechte pad af raken en dezelfde fouten maken als jullie voorgangers. De metgezellen vroegen: bedoeld u de Joden en Christenen? De boodschapper Mohammed saws antwoordde: Wie anders?

Een ontnuchterende profetie die iedereen de rillingen over de rug zou moeten laten lopen. De voornaamste manier waarop wij ons onderscheiden van onze voorgangers is niet militaire of politieke macht, de manier waarop onze gemeenschap wint is het vertonen van het beste karakter. We zijn een voorbeeld voor de mensen om ons heen, in eerste instantie omdat het ons opgedragen wordt en in tweede instantie pas om te laten zien dat we moreel superieur zijn aan onze tegenstanders. Dat begint bij ons thuis, de boodschapper Mohammed saws zei: De gelovige is degene die het beste de voorschriften volgt en het beste gedrag vertoond, en de beste onder jullie zijn het beste voor hun vrouwen. Ook in de publieke ruimte is de gelovige altijd bewust, de boodschapper Mohammed saws zei: Anderen zijn veilig voor de tong en de handen van de moslim. De gelovige is degene waaraan anderen zonder na te denken hun leven en hun bezit toevertrouwen.

Kwaad en onrecht wordt door de gelovige bestreden, maar dat kan nooit op een manier die niet in overeenstemming is met de Islamitische voorschriften. Dit zou namelijk precies hetgeen zijn waar de boodschapper ons voor waarschuwde. De boodschapper Mohammed saws zei: Bij Allah, hij is geen gelovige, bij Allah hij is geen gelovige, bij Allah hij is geen gelovige. De metgezellen vroegen, wie is geen gelovige? De boodschapper saws antwoordde: degenen bij wie zijn buren niet veilig zijn voor zijn kwaad.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.