De imam spreekt vandaag over het belang van het gebed, en hoe het te perfectioneren. Het gebed is de tweede pilaar van ons geloof. The profeet Mohammed saws zei: “Het gebed is voor het geloof als het hoofd is voor het lichaam.” Allah swta zal ons op de dag des oordeels het eerste afrekenen op hoe standvastig we waren in het gebed. De sahaba waren er dan ook zeer op gebrand het gebed niet te veronachtzamen. In surah Maa’un zegt Allah swta: O wee, voor diegenen die bidden. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed. Degenen die er een vertoning van maken. Het gebed doen we in de eerste plaats om onze band met Allah swta te versterken en om te zorgen dat we ver van de hel verwijdert blijven, niet om vroom te lijken voor onze medemens. De profeet Mohammed saws zei: Wanneer een oprechte dienaar zijn gebed start, komen zijn zonden los en worden op zijn hoofd en schouders geplaatst. Op het moment dat hij zijn hoofd de grond raakt, vallen ze van hem af.

Vijf keer per dag wordt ons opgedragen ons te ontdoen van de op ons rustende zonden. We zouden hat gebed dan ook als een verlossing moeten zien, een moment waarop we even tot onszelf komen en alles in perspectief kunnen plaatsen. Echter, we hebben een druk leven en in deze snelle tijd is het soms moeilijk prioriteiten te stellen. Het eerste waar de imam ons dan ook voor waarschuwt is het uitstellen van het gebed. Allah swta zegt: Bewaak de vijf verplichte gebeden, vooral het Asr gebed! Hoeveel van ons stellen dit gebed uit omdat we zeggen dat we het te druk met andere zaken hebben. Als je het al bij voorbaat opgeeft, zal Allah swta er geen ruimte voor maken. Echter als je de intentie hebt om te proberen dit gebed op tijd te verrichten, blijkt er altijd welwillendheid en een plek te zijn bij degene bij wie we ons op dat moment bevinden.

We dienen dan echter wel onze wudu te hebben. Probeer je rituele staat gedurende de dag sowieso te bewaken. De wudu dient zorgvuldig gedaan te worden, de profeet Mohammed saws zei: De sleutel naar het paradijs is het gebed, en de sleutel tot het gebed is de wudu.

Als een gelovige zijn wudu op de juiste manier verricht, zullen zijn zonden het lichaam verlaten, zelfs van onder zijn nagels. Als we het gebed starten moeten we voorkomen dat we haast maken. De profeet Mohammed saws lastte altijd een pauze in na ieder vers dat hij saws tijdens het gebed reciteerde. Houdt daarnaast de ogen gericht op de plek voor je en laat je niet door de dingen die om je heen gebeuren afleiden. Zorg er ook voor dat je tijdens de sujood ook met je neus op de grond rust en niet alleen je voorhoofd. Daarbij is het ook essentieel dat we altijd de imam volgen. Nooit doen wij onze bewegingen tegelijk of voordat de imam ze heeft afgerond.

Het gebed is essentieel voor iedere Moslim en dient ten alle tijden bewaakt te worden. Het vooruitzicht bij de verliezers te behoren en in het vuur geworpen te worden zou iedereen al genoeg moeten motiveren, maar ook het directe effect maakt het moeite doen al waard. Allah swta zegt:

Reciteer O Mohammed wat voor jouw van het Boek is geopenbaard en verricht je gebeden perfect. Voorwaar, het gebed weerhoudt van onzedelijkheid en “slecht gedrag. Het gedenken van Allah is groter. En Allah weet wat jullie bedrijven

Realiseer je het belang van het gebed en maak de intentie de moskee vijf keer per dag je vaste bestemming te maken. Rajab is begonnen, nog twee maanden tot de Ramadan. Dit is de tijd om je voor te gaan bereiden op deze gezegende maand. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.