Over twee maanden begint de ramadan. De echte gelovigen kijken hier al maanden naar uit, hopend deze maand van reiniging en beloning te mogen bereiken. Het is essentieel goed voorbereid de ramadan te beginnen. De ramadan is als een belangrijke gast die arriveert, en voordat we hem kunnen verwelkomen zullen we eerst ons huis schoon moeten maken, onszelf wassen, ons goed moeten kleden, eventueel onze ramen te openen om de rooklucht te verwijderen en alle slechte dingen uit ons huis verwijderen. Ons hart dient zo rein mogelijk te zijn, want als we zuiver water in een vieze kop gieten raakt dit water weer vervuild. Nee, als het om de gezegende maand gaat is uiterste zorgvuldigheid geboden.

Allah swta heeft de maand ramadan gemaakt tot een vast anker in het jaar, een mogelijkheid onze imam een boost te geven en om een schild te bouwen voor de rest van het jaar. Allah swta zegt in surah baqarah:

Oh Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten voor een bepaald aantal dagen, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren — misschien zullen jullie godvrezend zijn.

Daar begint het mee. We vasten, onthouden ons van voedsel en drinken, primaire levensbehoeften, omdat Allah swta ons dit heeft voorgeschreven. Alle beloning en zegeningen, de fysieke voordelen van het vasten, zei komen daarna. Allereerst is er het voorschrift waaraan wij ons houden omdat we Allah swta vrezen.

Maar Allah swata noemt zichzelf niet de straffer of degene de vuller van de hel, nee, Hij noemt zichzelf de vergevende, de barmhartige. Het aan de voorschriften houden deze maand doen we voor onszelf. Allah swta heeft onze aanbidding niet nodig, maar wij zijn barmhartigheid des te meer. Het is zaak de laatste twee weken voor de start van de gezegende maand optimaal te gebruiken. Probeer vooruit te werken zodat je meer tijd voor aanbidding heb tijdens de ramadan, en maak meer tijd voor het lezen van de Koran. De vrouw van de profeet Aisha raah vroeg de boodschapper saws: 

“O Boodschapper van Allah, ik zie u in geen andere maand vasten zoals u vast tijdens Shabaan?” De Boodschapper van Allah saws zei: “Het is een door de mensen genegeerde maand tussen Rajab en Ramadan, maar het is een maand waarin de daden van de mensen tot de Heer der Werelden opstijgen en ik wil graag dat mijn daden opstijgen terwijl ik vastende ben.”

De sjaitaan weet dat hij geketend gaat worden en fluisterd ons in, geniet er nog even van, zometeen worden je zonden toch weer vergeven. Trap hier niet in en wees extra waakzaam in deze maand. Voor degene die tot nu toe nog niet in staat zijn geweest zich goed voor te bereiden, de profeet Mohammed saws zei het volgende:

“Elk mens maakt fouten, van degenen die fouten maken zijn de besten die berouw tonen.”

De maand ramadan is zeer dicht bij, zorg er voor dat je over twee weken klaar bent de beste gast te ontvangen.