Vandaag spreekt de imam over de eersten die het paradijs zullen betreden. Allen van ons streven naar een plaats in het paradijs. In de Koran waarschuwt Allah swta ons constant dit als hoofddoel in ons leven te nemen. Alle wereldse zaken zouden aan dit doel ondergeschikt moeten zijn. Omdat Allah swta de barmhartige en genadevolle is, zal hij ons op vele manieren bevoordelen bij de afweging op de dag des oordeels. Onze gemeenschap zal op die dat een speciale plek hebben, en we hopen dat zoveel mogelijk mensen tot deze gemeenschap zullen behoren, al was het maar omdat het alternatief ons bloed zou moeten laten stollen. Allah swta zegt:

Waarlijk, de Hel is een hinderlaag. Een verblijfplaats voor de overtreders. Zij zullen daar eeuwig verblijven. Zij zullen daarin geen koelte en geen drank proeven. Een passende vergelding (van hun slechte daden). Want waarlijk, zij dachten niet aan een vergelding. En loochenden onze Tekenen volledig. En Wij hebben alles in een Boek genoteerd. Proef daarom de straf, en er is voor jullie geen vermeerdering, behalve in de bestraffing. Waarlijk, voor de godvrezenden zal er succes zijn. Tuinen en wijngaarden.

De boodschapper Mohammed saws heeft ons voorgedaan hoe je zelfs je grootste vijanden naar de waarheid kan leiden en dit moet ten alle ons doel zijn. De boodschapper Mohammed saws werd naar de gehele mensheid gezonden, en niet voor niks zal hij de eerste zijn die het paradijs mag betreden. De boodschapper rapporteerde: Ik zal naar de poort van het paradijs gaan op de dag des oordeels en de poortwachter zal zeggen: wie is daar? Ik zal zeggen: ‘’Mohammed’. Hij zal antwoorden: Ik heb orders de deur voor jou open te doen en niemand voor jou binnen te laten.  

Dit getuigd van de enorme status van de meest zachtaardige en liefdevolle persoon die ooit geleefd heeft. Op een ander moment kwam de engel naar de profeet Mohammed saws, nam hem bij de hand en liet hem de poort van het paradijs zien. Toen de boodschapper Mohammed saws dit vertelde zei Abu bakr srah: Oh boodschapper van Allah, ik wou dat ik er bij was geweest. De boodschapper saws antwoorde: Jij, Abu-Bakr, zal de eerste van mijn gemeenschap zijn die het paradijs zal betreden.  

De beste vriend van de boodschapper Mohammed saws, eerste khalief en op een bepaald moment zelfs de machtigste man van de wereld. Toch bleef zijn hart zacht en was hij in staat nederig te blijven. Niet voor niks is hij de tweede die het paradijs mag binnentreden. Dit zijn de mensen die wij mogen volgen, hun gedrag moeten wij kopiëren. Arrogantie, jaloezie, onderlinge strijd, het mag geen plaats hebben in onze gemeenschap als we hen willen volgen. En als we hierin slagen mogen we hen ook volgen. De boodschapper Mohammed saws zei: Wij zijn de laatste, maar we zullen de eerste zijn op de dag des oordeels, we zullen de eerste zijn van de mensheid die het paradijs mogen betreden.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.