De imam spreekt vandaag over ibtillah, oftewel de beproevingen die Allah swta zijn dienaren laat ondergaan. De beloning van het paradijs is dusdanig, dat Allah swta zeker wil weten of je het waard bent. Allah swta zegt:

Rekenen de mensen er dan op dat zij met rust gelaten worden omdat zij zeggen: “Wij geloven” en dat zij niet aan verzoeking worden blootgesteld?

Wij hebben hen die er voor hen waren aan verzoeking blootgesteld. Allah zal dus zeker hen die de waarheid spreken kennen en Hij zal de leugenaars kennen.

Als mensen het makkelijk hebben hoeft dat zeker niet te betekenen dat Allah swta ze ook daadwerkelijk zegent. De beste personen werden door Allah swta getest. Denk aan Noah, die zijn zoon niet mee mocht nemen op het schip, of Abraham die zijn vader met geen mogelijkheid van de waarheid kon overtuigen. Of denk aan Yousouf, die beproeft met een prachtige vrouw, maar koos voor de kerker. De profeten werden stuk voor stuk op de proef gesteld om te kijken of ze geschikt waren voor de belangrijke rol die ze vervulde. Ook wij moeten rekening houden met beproevingen. Allah swta zegt:

Gezegend zij Hij in wiens hand de heerschappij is en Hij is almachtig.

Hij die de dood en het leven geschapen heeft en jullie op de proef te stellen wie van jullie het beste is in wat hij doet; Hij is de machtige, de vergevende.

Allah swta wil het kaf van het koren scheiden. Deze beproevingen kan je vergelijken met een vuur waarin gouderts geworpen wordt. Slechts het pure goud zal overblijven en de rest zal verdwijnen. Er zijn drie soorten beproevingen: De persoonlijke beproevingen, zoals ziekte of honger. Als tweede de beproeving met kinderen, ze worden ziek of gedragen zich slecht. De derde is de meest gevaarlijke, namelijk de test van het geloof. Als twijfel de gelovige begint te bekruipen en hij kiest voor iets wat lijkt op vrijheid, maar wat hem slechts een slaaf van zijn lusten en begeerten zal maken.

De sleutel tot het omgaan met beproevingen is geduld. Denk aan Jacob toen hij zijn zoon Joesoef moest missen, of de eerste sahaba die door de Mekkanen geboycot werden en zelfs boomschors moesten eten om te overleven. AJub is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld van hoe een gelovige dient om te gaan met tegenslag. Hij had niks meer, alles was hem afgenomen, zelfs zijn gezondheid. Alsnog was hij dankbaar dat hij nog een gezonde tong had waarmee hij zijn heer kon aanbidden. Maar we dienen nooit ons vertrouwen in Allah te verliezen. Eerdere volken werden vele malen erger beproefd. Allah swta zegt hierover:

Tegenspoed en rampspoed trof hen en zij werden zozeer geschokt dat zelfs mijn gezant en zij die samen met hem geloofden zeiden: “Wanneer komt Gods hulp?” Zeker, Gods hulp is nabij.

Allah swta laat de gelovige nooit in de steek. Hij is de tedere en liefdevolle, dus we moeten er vanuit gaan rampspoed helemaal niet slecht voor ons te zijn. Het maakt ons sterker en laat ons realiseren wat echt belangrijk is en hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. Moge Allah swta ons inzicht, wijsheid en kracht schenken. Amien.