Als gelovige realiseren we ons dat zonder de zegeningen van onze Heer dit leven niet mogelijk zou zijn. De aarde is door Allah swta geschapen, de zon en maan zijn in een vaste baan gebracht en een enorm delicate balans zorgt er bijvoorbeeld voor dat temperaturen niet te extreem worden. Voor de meeste mensen is het echter vanzelfsprekend dat de zon iedere ochtend opkomt en de lucht zuurstof bevat. Het is echter passend dat we hier enorm dankbaar voor zijn. Allah swta zegt: 

Vertel Mij! Hoe denken jullie dan over het water dat jullie drinken? Zijn jullie het die het uit de regenwolken doen neerkomen, of zijn Wij de neerzenders? Als Wij zouden willen dan zouden Wij het tot zout water maken. Waren jullie maar dankbaar!

De oproep van Allah swta om tot de dankbaren te behoren is niet omdat de schepper het nodig heeft constant geprezen te worden. Het is voor ons om onze plaats te kennen en onszelf niet belangrijker te gaan vinden dan dat we zijn. Allah swta zegt:

En Mozes zei: “Als jullie ondankbaar zijn, jullie en allen op de aarde tezamen, dan voorwaar! Allah is Behoefteloos, Eigenaar van alle lofprijzingen.”

Het bewustzijn dat alles van onze schepper komt maakt ons nederig en het constant dank betuigen vergroot ons levensgeluk. Allah swta geeft ons meer, zowel door daadwerkelijk meer te geven als de tevredenheid met hetgeen we hebben te vergroten. We kunnen om ons heen zien dat het hebben van veel spullen niet altijd hoeft te leiden tot meer levensgeluk. De boodschapper Mohammed saws zei: Allah test zijn dienaren door aan hen te geven. Degene die tevreden is met wat er aan hem is gegeven, Allah zal het zegenen en uitbreiden. Degene die niet tevreden is, de zegeningen zullen weggehaald worden uit wat hem gegeven is.

In dit leven zullen ze succesvol lijken, hoewel hun levensgeluk alsnog minder is dan degenen die Allah swta zegent, maar in het latere leven zullen ze meer problemen krijgen. Allah swta zegt:

En gedenk toen jullie Heer verklaarde: “Als jullie dank betuigen, dan geef Ik jullie meer maar als jullie ondankbaar zijn, waarlijk! Mijn bestraffing is zeker zwaar.”

Hoeveel je ook hebt, wees altijd dankbaar, zowel voor de grote als kleine dingen. De boodschapper saws zei: degene die niet dankbaar is voor de kleine dingen, zal ook niet dankbaar zijn voor de grote dingen. Degene die zijn medemens niet fatsoenlijk bedankt, heeft zijn heer ook niet bedankt.

Het is van groot belang dat we snappen dat wij niet de wijsheid achter het verdelen van welvaart door Allah swta kunnen bevatten. De een heeft meer, de ander heeft minder. Misschien kan iemand beter met welvaart omgaan en wordt daarom ermee gezegend, of het is juist een beproeving om hem verder te doen afdwalen. Kijk dus altijd naar mensen die het minder hebben. De boodschapper Mohammed saws zei: Kijk naar de mensen die het minder hebben dan jij en niet naar mensen die het beter hebben. Dit garandeert dat je de zegeningen van je Schepper op waarde zal blijven schatten.

Tegenwoordig is het met social media makkelijk met materiele zaken te koop te lopen. Dure kleding, grote auto’s, hoofdschuddend kijkt de gelovige ernaar, maar toch lijken veel mensen vatbaar voor de fantasiewereld die gecreëerd wordt. Ze smachten ernaar ook influencer of rapper te worden. Laat je niet foppen en wees tevreden met wat je hebt. Dat is het advies van de boodschapper en wie neemt het advies van youtube sterren boven het advies van de meest toegewijde en zachtaardige persoon die ooit geleefd heeft? Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.