Vandaag spreekt de imam over at-tarbiyah, oftewel het beschaven van onze gemeenschap. Er zijn twee manieren waarop beschaving bereikt kan worden, namelijk door directe onderwijzing of het geven van het goede voorbeeld. Ook Allah swta stuurde ons de boodschapper, perfectioneerde zijn gedrag en onderwees hem zodat zijn aanwezigheid tot het einde der tijden de wereldgemeenschap zou civiliseren. Allah swta zegt:

Voorzeker, de Boodschapper van Allah is een lichtend voorbeeld voor de gehele mensheid, maar vooral voor wie op Allah en de Laatste Dag hoopt en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.

Aan ons de taak de lessen van de boodschapper saws te internaliseren en te zorgen dat onze gemeenschap naar een hoger plan getild wordt, zoals de profeet Mohammed saws ook de Arabische gemeenschap naar een hoger plan tilde. Dit begint bij het opleiden van onze kinderen. De grootste rol is weg gelegd voor de vader en moeder, en het is dan ook essentieel dat deze twee zich bewust zijn van deze grote verantwoordelijkheid en ten alle tijden op één lijn zitten. Niet voor niks waarschuwt de boodschapper Mohammed saws ons goed te letten op de religiositeit van je potentiele partner, Hij saws zei: Een vrouw wordt voor 4 zaken getrouwd, haar geld, de status van haar familie, haar schoonheid en haar religie. Trouw haar voor haar religie, anders zal je tot de verliezers behoren.

De boodschapper saws drukt ons op het hart dat de wereld vol met zaken zit die van nut kunnen zijn, maar niks is een grotere zegen dan een vrome vrouw. Samen de religie op de eerste plaats zetten creëert een alles overstijgende verstandhouding en zorgt voor rust, liefde en begrip tussen de ouders. De profeet Mohammed saws zegt: Trouw een religieuze vrouw, want dat is de beste partner. Allah swta benadrukt nog eens hoe erg de gelovigen moeten hunkeren naar een goede partner en nageslacht, hij zegt:

Degenen die zeggen: “Onze Heer! Geef ons van onze vrouwen en ons nageslacht degenen die plezier voor onze ogen zijn en maakt ons leiders van de godvrezenden.” Zij zijn degenen die met de hoogste plaats in het Paradijs door hun geduld beloond zullen worden. Daarin zullen zij met groeten en woorden van vrede en respect ontvangen worden.

We moeten er wel alles aan doen deze zegen waard te zijn. Het opvoeden van kinderen is een grote verantwoordelijkheid en we dienen ons perfect te gedragen en we dienen ons gezin van kennis voorzien. Goede manieren komen eerst, want je kan nog zoveel kennis hebben, niemand zal het van je aannemen als we ons ongemanierd gedragen. De profeet saws zei: De besten onder ons zijn degenen die goed zijn voor hun familie en ik ben het beste voor mijn familie. Ons is opgedragen ons gezin te beschermen, onze kinderen op te voeden en hen getuigen laten zijn van de liefde en tederheid die ook de profeet Mohammed saws zijn echtgenotes liet zien. Ieder lid van het gezin, de man, de vrouw en de kinderen hebben zachtaardigheid, liefde, zorg en religieuze begeleiding en advies nodig. Vertoon dus goed gedrag en let op je manieren. Dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van je kinderen en maakt het voor hen makkelijker later het rechte pad te volgen.