De imam spreekt vandaag over hoogmoed. De profeet Mohammed saws zei: Hij die in zijn hart geloof ter grootte van een mosterdzaadje heeft zal niet in de hel belanden, maar hij bij wie zich in zijn hart maar een mosterdzaadje hoogmoed bevind, zal het paradijs niet binnentreden. We kennen deze hadith allemaal, maar hoe vaak laten we ons door de sjaitaan verleiden tot trots en arrogantie. Juist hij heeft Allah swta als voorbeeld gesteld wat er gebeurt als we onze hoogmoed de overhand laten krijgen. Allah swta zegt:

En gedenk toen Wij tegen de Engelen zeiden: “Kniel neer voor Adam.” En zij knielden neer, behalve Iblies de satan. Hij weigerde en was hoogmoedig, en hij was één van de ongelovigen.

Toen Allah hem hiervoor bestrafte, in plaats van berouw te tonen, bezwoer hij te bewijzen dat de mens, gemaakt van aarde, het niet waard was om voor te knielen. Hij zou er alles aan doen hem van het rechte pad af te brengen. Één van de manieren is mensen influisteren dat ze slim, mooi of rijk zijn omdat ze dat zelf verdient hebben. Alsof ze niet uit een nietige vloeistof voortkomen en een stap kunnen zetten zonder de hulp van Allah swta.

Er zat eens een rijke metgezel naast de profeet Mohammed saws. Toen er een arme man naast hem ging zitten greep hij zijn portemonnee vast. De boodachapper van God berispte hem en hij verontschuldigde zich dat het een automatisme was. Hij bood de arme man de helft van zijn rijkdom aan, maar deze weigerde. Hij zei: ik ben bang dat ik dan hetzelfde zal gaan doen als deze broeder naast mij. Goud, auto’s, huizen, kleren, hoe trots zijn we erop en wat bepaald het onze persoonlijkheid. We vinden dat we het verdient hebben omdat we zo hard werken, degene die arm is zal wel lui zijn. Hoe ver zijn we afgedreven. Hoe de duivel in zijn handen wrijft, in de huidige tijd is hij enorm succesvol, vooral onder Moslims. Wat zou er gebeuren als er nu weer een profeet zou opstaan. Zou onze ummah hem herkennen? Of zou hij als sloeber afgeserveerd worden. Allah swta zegt in zijn boek over ons mensheid:

En voorzeker, Wij gaven Mozes het Boek en deden na hem Boodschappers volgen. En Wij gaven Jezus de zoon van Maria, duidelijke Bewijzen. Is het dan zo dat telkens wanneer er een Boodschapper tot jullie kwam, met dat wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten, jullie je dan hoogmoedig opstelden? Jullie verloochenden profeten en jullie doodden profeten.

We doen onze hoofddoek niet op of we stellen het uit: Arrogantie. We volgen niet de bevelen van Allah swta op, want de tijden zijn verandert en wij weten het beter: arrogantie. We hebben een studie gedaan, dus we zijn beter dan degene die niet geleerd heeft: arrogantie. Nee, één van de belangrijkste karakteristieken van een moslim moet zijn dat hij een afkeer heeft van arrogantie, dat hij het op een kilometer afstand herkend. Hij stelt zich nederig op tegenover iedereen, Moslim of niet-moslim. Hij realiseert zich dat hij slechts een stofje is, een nietig hoopje mens die onwaardig is in de ogen van de schepper en onderhouder. Help elkaar hoogmoed het hoofd te bieden. Probeer elkaar af te troeven in goedheid in plaats van materialisme. Bid voor degene bij wie je hoogmoed ziet en wees dankbaar als jou hart vrij is van arrogantie. Realiseer je continu dat op de dag des oordeels slechts godsvrees telt, niet je rijkdom, status of wereldlijke kennis.