Als we vandaag de dag naar onze ummah kijken, lijken de glorietijden voorbij te zijn. De tijd waarin de Moslims economisch, politiek en militair de wereld beheerste. Vanuit het Arabisch schiereiland kwam een volk waar de grote civilisaties tot die tijd op hadden neergekeken. Barbaren, verwikkeld in constant onderling conflict, slechts een bedreiging omdat ze rooftochten organiseerden en omliggende gebieden plunderden. Nooit hadden de Perzen en Byzantijnen verwacht dat hun grootse legers verslagen zouden worden door deze mensen. En nog wonderlijker, nog steeds zijn geschiedkundigen verbaasd dat deze snelle expansie duurzaam bleek. Bijna nergens is de islam na deze veroveringen verdwenen en een bloeiende beschaving was het resultaat van de vrede, verdraagzaamheid en tolerantie die de Islam kenmerkt. Toch is de gemeenschap regelmatig blootgesteld aan bedreigingen. Het bezetten en verdrijven van de moslims uit Spanje en Noord-Italië, of de expansie van de bloeddorstige Mongolen. Op dit soort momenten Werd er gezocht naar de redenen voor deze tegenslagen. Waarom heeft Allah swta het zo ver laten komen. Wat is de reden van deze beproevingen? Lessen werden geleerd en Islamitische rijken wisten zich te herstellen en opnieuw hun licht over de wereld uit te stralen.

Op dit moment lijkt er echter een kentering plaats te vinden. De belangrijkste lessen die geleerd werden, waren het gebrek aan godsvrees en het gevaar van onenigheid tussen de gelovigen. De Islamitische wereld is door zijn vijanden in allerlei landen verdeeld, grenzen zijn door de koloniale machten getekend en racisme en verdeeldheid geïntroduceerd. De gevolgen hiervan zien we ook in de onderlinge relaties terug, bijvoorbeeld bij voetbaltoernooien. De boodschapper Mohammed saws voorspelde al dat het respect en de angst voor onze gemeenschap bij onze vijanden zou verdwijnen en dat we door onze liefde voor geld en angst voor de dood zouden verworden tot de speelbal van de ons omringende landen.

In de tijd van onze geliefde boodschapper Mohammed saws liet de boodschapper Mohammed saws ons zien hoe we hier mee om dienden te gaan. Onder de Joodse stammen in Medina bevonden zich verschillende onrechtplegers die alles in het werk stelde de opkomst van de islam te frustreren. Eén manier was het opstoken van de Aws en Kharjaz, de twee Arabische stammen die in Medina woonden en voor de komst van de boodschapper Mohammed saws op constante voet van oorlog hadden geleefd. Hier hadden de Joodse stammen altijd van geprofiteerd en het verzoenen van de twee stammen was een grote slag voor hen geweest. De frictie tussen de twee stammen was enorm geweest, waarbij er grote veldslagen met onbeschrijfelijke misdaden hadden plaatsgevonden. Door deze misdaden op te rakelen hoopte de Joden de ansaar uit elkaar te drijven. Emoties lopen hoog op, maar gelukkig is de boodschapper Mohammed saws in staat de gemoederen tot bedaren te brengen. Allah swta openbaart het volgende vers:  

En Hij heeft hun harten verenigd. En als jij alles wat op aarde is zou uitgeven, dan had jij hun harten niet kunnen verenigen, maar Allah heeft hen verenigd. Zeker, Hij is de Almachtige, Alwijze.

Niks is in staat ons te verenigen en ons eer te geven dan het volgen van de boodschapper saws en de wetten van Allah. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken