De imam spreekt vandaag over de interactie tussen Moslims en niet-Moslims. Onwetendheid en opportunisme leiden in de huidige tijd nog wel eens tot misconcepties over de Islam. De Islam is echter de waarheid en zijn tegenpool is dus per definitie de leugen. Dit betekent echter niet dat iedereen die in leugens geloofd meteen tot vijand gebombardeerd moet worden, integendeel. In de meeste gevallen is er sprake van onwetendheid, en hier ligt een grote verantwoordelijkheid bij de Moslims zelf. Het voorbeeld van de profeet Mohammed saws volgen leidt altijd tot de beste uitkomsten, maar dan moeten we wel kennis hebben over hoe de meest zachtaardige en toegewijde persoon die ooit geleefd heeft omging met leugens, vijandschap en onwetendheid. De boodschapper Mohammed saws kwam nu eenmaal voor de gehele mensheid, Allah swta zegt:

En Wij hebben jou voor niets anders dan als genade voor de wereldwezens gestuurd.

De profeet Mohammed saws werd in Mekka gekleineerd, aangevallen en beschimpt, maar hij bleef altijd stijlvol, ondanks dat het hem diep raakte. Het raakte hem niet zozeer voor zijn eigen trots, maar hij was bezorgd om het lot van de mensen om hem heen, zelfs zijn vijanden. Allah swta zegt:

En Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat daar tussen is niet geschapen behalve met de Waarheid. En het Uur zal zeker komen, vergeef dus hun fouten met een passende vergiffenis.

De boodschapper Mohammed saws legde dit ook zijn volgelingen op, hij saws zei: Ik ben als genade gezonden en de mensen die deze religie volgen zullen een genade moeten zijn voor de gehele mensheid.

Wat een moslim niet doet is verongelijkt zijn en klagen dat hem onrecht aangedaan wordt. Hij is gezegend met de waarheid en heeft de missie deze uit te dragen, onwetendheid bij ongelovigen weg te nemen. Hij neemt het op voor de zwakkeren en stelt onrecht in het algemeen aan de kaak. Hij onderzoekt zijn hart of zijn weerstand voortkomt uit trots of uit een aversie tegen onrechtvaardigheid. De moslim kijkt eerst naar zichzelf en naar zijn leiders. Ondanks het gebrek aan moreel leiderschap in de islamitisch wereld is ons geloof echter nog steeds onbeschadigd. Hoe slecht en dictatoriaal de leiders zijn geweest, de waarheid is gepreserveerd en stevig in de harten van de mensen verankert. Islam staat voor tolerantie, maar dat betekent niet dat we de waarheid geweld aan moeten doen om zo in de maatschappij waar we leven te kunnen assimileren. Maar we moeten ons ook niet van de niet-moslims afwenden, nee, ons wordt opgedragen constant in dialoog te zijn, Allah swta zegt:

Allah draagt jullie op om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege jullie godsdienst, en die jullie niet uit jullie huizen dreven, goed en rechtvaardig om te gaan. Waarlijk, Allah houdt van de rechtvaardigen.

Kennis, mooie woorden en het goede voorbeeld. Een moslim straalt rust uit, en wie snakt er niet naar rust in de hectische samenleving waarin we leven, Allah swta zegt:

O Mohammed, nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en weloverwogen bewoordingen, en discussieer met hen op de beste manier. Waarlijk, jullie Heer weet het beste wie afdwaalt van Zijn Pad en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.

De ramadan komt eraan, de graag geziene gast is dichtbij. Het is een gezegende maand waarin we proberen extra dicht bij onze heer te komen. Het is ook een tijd waarin de Islamitische gemeenschap extra aandacht krijgt. Collega’s, buren en kennissen zijn nieuwsgierig naar de beweegredenen van onze gemeenschap. Een mooi moment om hen de ware boodschap van Allah swta te vertellen. De harten van de mensen neigen nu eenmaal naar goedheid en haat zaaierij is snel vergeten als mensen één op één van gedachten wisselen. Zorg er voor dat de boodschapper Mohammed saws trots op ons zou zijn en dat Allah swta tevreden is met onze inzet. We hebben een grotere missie dan het redden van onze eigen ziel, sterker nog, de grotere missie is een belangrijke manier om ons te beschermen tegen het hellevuur. Allah swta zegt:

Waarlijk, Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede. En Hij gebiedt ons hulp te bieden aan de verwanten en verbiedt onzedelijkheden, het verwerpelijke en opstandigheid. Hij waarschuwt jullie, zodat jullie daar acht op slaan.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.