De Imam spreekt deze week over vers 36 van surah al-Isra waarin Allah swta zegt:

En jaag niet datgene na waarvan jij geen kennis hebt. Het horen, het zien en het hart, over al dat wordt verantwoording afgelegd.

Hierin waarschuwt Allah de gelovige niets te zeggen zonder kennis te hebben, niemand te beschuldigen zonder kennis en geen valse getuigenis af te leggen. Kortom spreek nooit zonder kennis op basis van vermoedens, welke over het algemeen slechts hersenspinsels en verzinsels zijn. Allah swta zegt dan ook in al-hujurat, vers 12:

 

Jullie die geloven! Vermijdt vele vermoedens — sommige vermoedens zijn een zonde — en spioneert niet en roddelt niet over elkaar.

 

Allah is het meest streng als het om religieuze zaken gaat. De sjaitaan zal dus het meest zijn best doen om je te verleiden dingen te zeggen over de religie die niet kloppen. In surah al baqarat vers 169 staat:

Hij (de satan) beveelt jullie slechts het slechte en het verdorvene, en dat jullie over Allah (datgene) zullen zeggen wat jullie niet weten.

 

Op de dag des oordeels zullen we ondervraagd worden of we echt gehoord hadden wat we zeiden dat we hadden gehoord, en of we echt gezien hadden wat we zeiden dat we hadden gezien. Op deze dag zullen onze eigen ledematen Allah swta hiervan op de hoogte stellen, want in surah al-nur vers 24 staat:

 

Op die dag zullen hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen getuigen over wat zij deden.

 

Het is belangrijk ons te realiseren dat de implicaties van dit vers zeer groot zijn. Allah swta gebied de ummah alleen te handelen met echte kennis en de belangrijkste kennis is te vinden in de Koran en de sunnah.

Als laatste nog een aantal dingen die onze geliefde profeet saws ons op het hart drukte wat betreft de Ramadan, Hij zei:

Beste mensen, een fantastische en gezegende maand is voor jullie gearriveerd, hierin is een nacht die beter is dan 1000 nachten.

Het vasten overdag is verplicht, het bidden ‘s nachts vrijwillig.

Het is de maand van geduldigheid, en de beloning voor geduld is het paradijs.

Het is een maand om de armen en zieken te bezoeken zodat ze hun leed met je kunnen delen.

Het is een maand waarvan het begin genade is, het midden deel vergeving en het laatste deel veiligheid van het hellevuur.

Vraag Allah swta dus constant om vergeving en vraag hem de hel ver bij je weg te houden.