Vandaag benadrukt de imam het belang van sadaqah. Sadaqah zijn goede daden die we doen zonder dat we er iets van de ontvangende partij voor terug verwachten. Sadaqah is niet alleen het geven van geld, het kan ook bestaan uit een glimlach of het verwijderen van obstakels van de weg. De gelovige heeft er vertrouwen in dat de daad door de engelen geregristreerd zal worden en dat op de dag des oordeels zijn sadaqah gebruikt wordt om zijn zonden mee te compenseren. Uiteindelijk werkt dit gegeven door in de hele maatschappij en zorgt het ervoor dat de onderlinge banden in de gemeenschap versterken, de zwakkeren beschermd en verzorgd worden en dat er een algemene sfeer van inclusie en onderling vertrouwen ontstaat.

Toen de boodschapper Mohammed saws Abu Musa en Mu’adh rah naar Yemen stuurde om de mensen daar te overtuigen zich over te geven aan de schepper zei hij saws: Maak het makkelijk voor de mensen en maak het niet moeilijk voor ze. Benadruk het goede nieuws dat jullie brengen en stoot de mensen niet van jullie af.

Het edele gedrag van de moslims heeft door de eeuwen heen de gemeenschap doen groeien en vele volken behoed voor ellende. Zoals zoveel onderdelen van ons geloof brengt sadaqah naast voordeel op de dag des oordeels dus ook voordeel in deze wereld. Dit geldt voor de gemeenschap als geheel, maar ook voor onszelf. Sadaqah helpt namelijk met het voorkomen en genezen van verschillende ziekten. Ook reinigt het ons hart van zonden zoals hebzucht of de zucht naar rijkdom. Daarnaast behoed het ons voor ongeluk en doet het onze welvaart juist toenemen. Zegeningen en genade zullen de mensen ten deel vallen die zichzelf in dienst van de mens stellen en bewust bij willen dragen aan een betere maatschappij. De boodschapper Mohammed saws zei: Degenen die iemand helpt bij problemen, Allah swta zal hem helpen op de dag des oordeels. Degenen die mensen die gebukt gaan onder schulden helpen, Allah swta zal hem hier en in het latere leven bijstaan. Degene die een fout van zijn broeder bedekt, Allah swta zal zijn fouten bedekken op de dag des oordeels. Allah swta helpt zijn dienaren zolang zijn dienaren hun broeders bijstaan.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.