De boodschapper Mohammed saws zei: Degenen die constant op zoek zijn naar kennis, Allah swta zal de weg naar het paradijs voor hen vergemakkelijken. De status die Allah swta geeft aan degenen die zich bezighouden met het vergaren van kennis is onovertroffen. Zelfs de engelen laten hun vleugels zakken als teken van goedkeuring als de mensen die hun begrip van de waarheid proberen te vergroten voorbijkomen. De eerste openbaring aan de profeet Mohammed bevat de opdracht kennis te vergaren en te onderwijzen. Allah swta zegt:

Lees! In de Naam van jouw Heer, die alles heeft geschapen. Lees voor! Want jouw Heer is de meest Edele. Degene die onderwezen heeft met de pen. Hij leerde de mens datgene wat hij niet kende.

Allah swta heeft de religie zeer duidelijk en rechtlijnig gemaakt. We hoeven geen moeilijke verhandelingen te lezen om de inconsistenties in onze religie te kunnen verklaren, want die zijn er niet. Als we twijfelen aan het nut van bepaalde regels en geboden, betekent dit dat we nog niet genoeg kennis hebben in te zien waarom Allah swta dit van ons verwacht. Niet voor niks draagt Allah swta ons op niet gedachteloos te bidden of de Koran te reciteren. We moeten de heilige schrift daadwerkelijk overpeinzen en ons bewust zijn wat de achtergronden achter de rituelen zijn. Allah swta wil ons verheffen, maar dat vergt inzet. Hij zegt:

Voorzeker, Wij hebben velen van de Djinn’s en de mensen voor de Hel geschapen. Zij hebben harten waarmee zij niet begrijpen, zij hebben ogen waarmee zij niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. Zij zijn zoals het vee! Neen, hun dwaling is zelfs erger want zij zijn de achtelozen!

Allah swta heeft ons blanco geschapen en ons zintuigen en intellect gegeven om daarmee onszelf te ontwikkelen en te beschermen tegen het vuur, Hij zegt:

En Allah heeft jullie voortgebracht uit de baarmoeders van jullie moeders terwijl jullie niets wisten. En Hij heeft jullie het gehoor, en het zien en harten gegeven zodat jullie Hem kunnen danken.

We gebruiken onze zintuigen om veel kennis op te doen, over natuurkunde, scheikunde, wiskunde of geschiedenis en dat is goed, maar de belangrijkste kennis is kennis van ons geloof. Het is een zonde als we als gemeenschap geen kennisdragers meer voortbrengen. De boodschapper Mohammed saws zei: Degenen met wie Allah swta het beste voorheeft zijn degenen die hij inzicht in zijn religie verschaft. De kenniszoeker is onverzadigbaar, maar hoeveel mensen verkwanselen de hun gegeven gaven door zich slechts te focussen op deze wereld? En dat terwijl Allah swta hen een grote beloning beloofd, Hij zegt:

Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen die kennis is gegeven in rangen verheffen.

Het vergaren en verspreiden van kennis is één van de meest nobele en nuttige daden die we kunnen doen. De boodschapper Mohammed saws zei: Alles op de aarde vraagt vergiffenis voor degenen die kennis van het goede onderwijzen, zelfs de vissen in de zee. Vele van onze voorgangers hebben hun leven hieraan gewijdt en hier plukken we als gemeenschap nog steeds de vruchten van. Ons wordt echter opgedragen deze kennis niet voor onszelf te houden. We leven in een wereld waar vele mensen smachten naar de waarheid. We willen niet dat op de dag des oordeels deze mensen ondervraagd worden en zei zullen zeggen, ik had een buurman, klas- of teamgenoot die de kennis had, maar hij heeft mij het nooit geleerd. De boodschapper saws waarschuwde: Het hebben van kennis zonder het te delen is als het verzamelen van een schat, zonder het ooit uit te geven. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.