De wereld is prachtig. Nooit heeft de mens de mogelijkheid gehad zo te genieten van de schepping als in deze tijd. Op onze facebook en instagram accounts worden we dagelijks met de mooiste plaatjes van de mensen om ons heen geconfronteerd. We scrollen langs exclusieve maaltijden, verre reizen en grote auto’s. Het scrollen lijkt echter nooit op te houden. Telkens weer moeten de reizen verder, de maaltijden uitgebreider en de auto’s groter. De boodschapper Mohammed saws waarschuwde:  Ook al heeft de zoon van Adam een vallei vol met goud, hij wil er nog één. Beste broeders en zusters, ons geloof beschermt ons tegen de verleidingen van het materialisme en laat ons focussen op hetgene wat echt voldoening geeft. Rijkdom is namelijk als drugs. Je hebt steeds meer nodig om blij te worden en op een gegeven moment draait je hele leven erom. Allah swta zegt in surah At-takathur:

De jacht naar vermeerdering van wereldse zaken maakt u onachtzaam, Tot jullie begraven zullen worden.

De gelovige heeft één belangrijk ding op zijn bucketlist staan, en dat is zorgen dat als hij naar zijn laatste rustplaats wordt getild, zijn weegschaal vol zit met goede daden. Het is niet zo dat de gelovige per definitie arm is, maar we weten het op waarde te schatten. Wat voor nut heeft het voor ons, behalve dat we ons er mee kunnen kleden, dat we kunnen eten en het weg kunnen geven in liefdadigheid. De paleizen en tuinen wachten ons in het paradijs, waarom zouden we onze ziel op het spel zetten door in deze wereld enorme welvaart na te streven? Toch zien we om ons heen dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Is de maatstaf van succes niet onze materiele welvaart in een seculier land? De surah gaat echter verder om ons op het hart te drukken niet in de val te lopen, Allah swta zegt:

 

Nee! Jullie zullen het weten. Nogmaals nee! Jullie zullen het weten.

Nee, als jullie het maar met zekere kennis zouden weten. Waarlijk, jullie zullen zeker de Hel zien!

Nogmaals, jullie zullen haar met een zeker oog zien Dan zullen jullie op die Dag over de geneugten ondervraagd worden.

 

Het leven is kort, en op deze aarde vindt de test plaats. De engel Gabriel adviseerde de boodschapper Mohammed saws: Leef zoals je wenst, want je zal zeker dood gaan. Heb mensen lief, maar uiteindelijk zullen ze je verlaten. Werk en je zal er voor beloond worden, maar weet dat grootmoedigheid zit in het nachtelijk gebed en dat jouw eer samenhangt met de mate van onafhankelijkheid van andere mensen.  

Juist wat anderen van ons vinden zouden we ondergeschikt moeten maken aan wat Allah swta van ons vraagt. Wees blij met je auto, je hebt er hard voor gewerkt. Of heb je geld geleend door te leasen en is het slechts een manier om status te verwerven? Allah swta weet wat in ons hart is en ’s nachts je toevlucht tot hem zoeken laat echte overtuiging zien en zal je behoeden voor oppervlakkigheid en ellende. Het leven is kort, denk nooit, ik zal het later goed maken. De boodschapper Mohammed saws zei: Haast je met het doen van goede daden voordat de zeven beproevingen je inhalen. Wacht je op armoede waardoor je de zegeningen van je heer vergeet, of rijkdom dat je corrupt zal maken? Wacht je op ziekte of seniliteit of een plotselinge dood? Of wacht je op de verschrikkelijke dajjal of het laatste uur dat zeker zal komen. Beste broeders en zusters, wees wijs en wees stijlvol zodat we ook de mensen om ons heen vertrouwen kunnen geven. Laat zien dat je weet dat Allah swta zegt; Waarlijk, Wij hebben de hemel en de aarde en alles wat daartussen is niet voor niets geschapen. Dat is een vermoeden van degenen die ongelovig zijn. Wee degenen die de Hel ontkennen.