De genade van Allah swta bestaat uit twee zaken, namelijk het niet bestraffen van zijn dienaren en het weghouden van onheil. Als we ons realiseren dat we ons op een bol van gesmolten gesteente bevinden in een oneindig heelal vol met gevaarlijke straling en meteorieten is duidelijk dat Allah swta ons sowieso van onheil weghoudt, maar dit is niet onze eigen verdienste. Allah swta zegt:

En als Allah de mens zou bestraffen wegens wat zij bedreven hebben, dan zou Hij geen levend wezen op de oppervlakte van de aarde laten, maar Hij geeft hun uitstel voor een aangewezen tijd. En wanneer die tijd komt, dan is Allah waarlijk de Alziende van Zijn dienaren. 35:45

Hoeveel godsvrees is er onder de mensen aanwezig? Hoeveel maken een lachertje van het voorbeeld van onze geliefde profeet Mohammed saws. Riba is gemeengoed geworden op de aarde. Ons hele economische stelsel hangt er vanaf. Ook onder de moslims worden manieren verzonnen waarop het verbod op riba omzeild kan worden. Het creëren van geld uit de lucht levert toch welvaart op? We willen toch de spullen en huizen? Iedereen moet toch een fatsoenlijk leven kunnen leiden? Is voor jou een mooie geleasde auto meer waard dan de tevredenheid van Allah? Of sterker nog, wil jij de woede van Allah swta ontsteken, terwijl je met je amg’tje rondcruist? Allah swta zegt: O, jullie die geloven! Vrees Allah en wees met de waarachtigen. Het is niet zo dat omdat zovelen het doen, het dan ook niet zo zwaar meer zal wegen. Nee, één van de grootste waarschuwingen gaat naar de mensen die aan riba doen. Met onze participatie houden we een heel systeem in stand dat enorm veel schade aanricht in de wereld. Historici weten dit, maar je hoeft geen universitaire titel te hebben om tot de conclusie te komen dat riba ellende zal veroorzaken. Lees het heilige schrift waarin Allah swta zegt:

En als jullie niet ver weg blijven van riba, hoedt jullie dan voor de aankondiging van oorlog van Allah en Zijn boodschapper. Handel niet onrechtmatig en jullie zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.

Natuurlijk zijn er nog vele andere kwalijke zaken die gemeengoed zijn geworden op de aarde. Denk aan omkoping, corruptie, zedeloosheid, onbeschoftheid, slecht gedrag, respectloosheid jegens de ouders, roddelen en het mainstream worden van magie. We zijn allemaal afstammelingen van Adam. We leven op één planeet en hebben allemaal dezelfde God. Natuurlijk staan we alleen op de dag des oordeels, maar het wordt makkelijker het paradijs te bereiken als onze maatschappij de waarden van ons geloof incorporeert. De boodschapper Mohammed saws legde uit hoe degenen die zich aan Allah’s wetten houden en degenen die dwalen met elkaar samenhangen. Het is alsof de twee groepen zich in een schip met 2 verdiepingen bevinden. Als degenen beneden water willen moeten ze langs het 1e dek. Degenen beneden zeiden, als we nu een gat in de boot maken, hoeven we niet meer langs het bovenste dek. Als degenen op het 1e dek hen niet zouden tegenhouden zou iedereen verdrinken, maar als ze dat wel doen, zal iedereen overleven.

De gelovige ziet het onrecht en de leugens om hem heen met lede ogen aan. Hij weet dat dit tot ellende gaat leiden, en dat ook hij niet gespaard zal blijven. Allah swta zegt:   

En vrees de beproeving die niet alleen degenen die fouten maakt onder jullie zal treffen. En weet dat Allah streng in de bestraffing is. 8:25

Rest hem slechts zichzelf zo goed mogelijk voor te bereiden. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.