Islam leert ons op perfecte wijze het streven naar het hiernamaals en het zorg dragen voor het levensonderhoud van onszelf en onze familie te combineren, zodat onze kinderen in waardigheid en veiligheid kunnen opgroeien. Het geloof stelt ons in staat hen te laten zien hoe de hang naar het hiernamaals en ijver in aanbidding samen kan gaan met een aangenaam levensonderhoud. De sleutel hiervoor ligt in de noodzaak om met de gezondheid, kennis en kracht die Allah swta ons gegeven heeft arbeid te verrichten.

Allah swta heeft de aarde geschapen als bron van levensonderhoud, Hij zegt:

Allah is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen en het water uit de hemelen naar beneden stuurt, en daardoor vruchten voortbrengt als onderhoud voor jullie; en Hij heeft de schepen voor jullie dienstbaar gemaakt, opdat zij op Zijn bevel over zee zullen varen, en Hij heeft de rivieren dienstbaar voor jullie gemaakt.

En Hij heeft jullie alles gegeven waar jullie om gevraagd hebben. En als jullie de gunsten van Allah willen tellen, dan zullen jullie daar nooit toe in staat zijn. Waarlijk! De mens is inderdaad onrechtvaardig, ondankbaar.

Allah swta geeft dus aan dat er genoeg is voor iedereen, sterker nog, er zijn overvloedige voorzieningen op de aarde te vinden. Hoewel deze voorzieningen door Allah swta beschikbaar worden gesteld, is het wel de bedoeling hier ook iets voor te doen. Arbeid en handel zorgen ervoor dat deze overvloed verkrijgbaar wordt en de gemeenschap in zijn behoeftes kan voorzien. Met arbeid bewijst de gelovige de gemeenschap dus een dienst en wordt hier tegelijk voor beloond. Het streven naar wereldse zaken wordt dus niet als een gebrek aan vertrouwen in Allah gezien, en de profeet Mohammed saws raadde de metgezellen aan te werken om te voorkomen dat men aan de bedelstaf zou raken. De boodschapper Mohammed saws zei: Oh Allah, ik zoek mijn toevlucht bij u tegen arbeidsongeschiktheid en luiheid, hebzucht en gierigheid.

Met deze du’a laat De profeet Mohammed saws meteen ook weer het belang van balans zien. Welvaart kan makkelijk een doel op zich worden, en de zegeningen van Allah wat betreft rijkdom kunnen een bron van arrogantie en domheid worden. De rijke loopt het risico zijn rijkdom aan zijn eigen vernuft toe te schrijven en anderen als minder te zien. Als rijkdom een doel op zich wordt is er ook het risico middelen op de verkeerde manier te vergaren, door woeker, fraude, bedrog en dergelijke. Allah swta zegt:

Eet van dat waar Allah jullie mee voorzien heeft en volg niet de voetstappen van Sheitan. Zeker, hij is voor jullie een openlijke vijand.

Moge Allah swta ons zegenen wat betreft levensonderhoud en ons te beschermen tegen hebzucht en gierigheid.