Het jaar van verdriet had de profeet Mohammed saws erg geraakt. Om hem te troosten en een hart onder de riem te steken stuurt Allah swta de engel Gabriel om een wonderbaarlijke reis te maken. Gezeten op buraq, een bijzonder dier met vleugels worden enorme afstanden afgelegd en op verschillende plekken op de aarde met een speciale betekenis wordt gestopt om gebeden te doen, zoals bijvoorbeeld in Jerusalem. Allah swta zegt hierover in de Koran: 

Verheerlijkt is Hij Die ’s nachts Zijn dienaar van de Al-Masjid al-Haram naar de Verste Moskee heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving gezegend hebben opdat Wij hem Onze Tekenen kunnen laten zien. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende.

Hij zag vele mooie dingen, maar hij zag ook dingen die hem veel angst inboezemden. Toen hij terugkwam wilde hij zijn mensen daartegen beschermen en hen het goede nieuws vertellen dat het paradijs echt bestaat en dat hij het met eigen ogen had gezien. Allah swta zegt:

En gedenk toen Wij jullie vertelden: “Waarlijk! Jullie Heer heeft de mensheid omringd.” En Wij gaven hetgene dat Wij u toonden slechts als een beproeving voor de mensen, evenals de vervloekte boom in de Koran. Wij waarschuwden en maakten hen bang maar het deed hen slechts toenemen in slechtheid, groot ongeloof, onderdrukking en ongehoorzaamheid aan Allah.

Echter, voor degenen die niet in hem geloofden werd het een reden om de spot met de boodschapper Mohammed saws te drijven en verschillende Moslims keerden het geloof de rug toe door de fantastische onderdelen van deze reis. De profeet Mohammed saws zag bijvoorbeeld mensen waarvan hun hoofd werd verpletterd die dan weer zou terug groeien waarna het weer werd verpletterd. De profeet Mohammed saws vroeg de engel Gabriel, wie zijn dat? Hij antwoorde: Dit waren de mensen van wie hun hoofd te zwaar was in hun kussen en daardoor hun verplichte gebeden misten.

Ook zag hij mensen die als beesten aan het grazen waren en doornentakken aten. Hij vroeg wie het waren en Gabriel antwoordde: dat zijn de mensen die weigerden aalmoezen te geven terwijl Allah swta hen alles gaf en zij nooit iets tekortkwamen.

Daarnaast zag hij een man in een rivier van bloed zwemmen en zijn mond werd geraakt met stenen die hij dan doorslikte. Gabriel vertelde dat dat gebeurt met mensen die aan rente en woeker doen.

De boodschapper Mohammed zag nog vele andere zonden bestraft worden, maar veel van de Mekkanen wilden hier niks van horen en waren in de wolken dat de profeet Mohammed saws zich eindelijk zo belachelijk had gemaakt dat ze ervan overtuigd waren dat hij zijn hand overspeeld had. Wie gelooft nu dat iemand uit hun midden in één nacht naar Jeruzalem was gereisd en vanaf daar naar de hemel. Ze renden naar Abu Bakr saddiq rah om hem dit te vertellen, maar hij antwoorde: Ik geloof dit en ik geloof nog iets meer uitzonderlijks, namelijk dat nieuws uit de hemel hem iedere ochtend en avond bereikt.

Dat is de echte gelovige, de betrouwbare, en niet voor niks uitgekozen om de beste vriend van de profeet Mohammed saws te worden. Moge Allah swta ons de lessen die we van de hemelreis kunnen leren eigen laten maken en moge hij ons het vertrouwen van Abu Bakr rah schenken.