Soms lijkt het erop dat degenen die zich schuldig maken aan bedrog, diefstal en hypocrisie in deze wereld tot de succesvolle horen. Grote huizen, lovende woorden, faam, ze lijken juist weggelegd voor mensen die de geboden van onze schepper met voeten treden. Degenen die niet genoeg kennis hebben zouden kunnen twijfelen aan de wezenlijkheid van onze religie wanneer zij geconfronteerd worden met zulk onrecht. Het is echter allemaal onderdeel van het grote plan van de meest barmhartige. De boodschapper Mohammed saws waarschuwde: De tijd voordat de valse messias komt zal gekenmerkt worden door deceptie, waarin de betrouwbare persoon bedrogen wordt, de leugenaar geloofd wordt, de eerlijke persoon zal in diskrediet gebracht worden, de verrader zal vertrouwd worden en de meest schaamteloze zullen een platform krijgen om te spreken. Natuurlijk laat de meest tedere en welonderichte de gelovige niet in wanhoop achter na het verkondigen van deze zware vooruitzichten. De Koran biedt ons rust en troost, Allah swta zegt namelijk:   

Waarlijk, Het is Allah die de gelovigen vrijwaart voor de laaghartige plannen van de ongelovigen. Waarlijk! Allah houdt van geen enkele ongelovige verrader.

Weet dat de gehele mensheid geconfronteerd zal worden met deze beproevingen en dat onze gemeenschap als lichtend baken dient te fungeren. We zullen moeten incasseren en ons vertrouwen op de alwetende moeten stellen. De boodschapper Mohammed saws zei:

Zorg dat je nooit het vertrouwen van de mensen met wie je te maken hebt beschaamd, en wees niet verraderlijk tegen iemand die jou bedriegt. Hypocrisie en bedrog zijn in principe hetzelfde, maar hypocrisie heeft betrekking op de religie, terwijl bedrog een breder begrip is, algemeen toepasbaar op gesloten overeenkomsten en onderling vertrouwen. Bedrog gaat over verraad en het verbergen van dingen, het is het tegenovergestelde van vertrouwen. Bij bedrog worden de rechten van anderen geschonden. Het kan hierbij gaan om materiële of morele zaken, maar ook over het onthullen en rondbazuinen van dingen die de ander kunnen schaden of kwetsen. Het doorvertellen van dit soort dingen kan tot grotere schade leiden als deze aangelegenheden verder uit context gehaald worden en steeds minder waarheidsgetrouw worden. Allah swta staat voor absolute waarheid en waarschuwt ons geen deelgenoot aan bedrog te zijn, Hij zegt:  

Zeker, Wij hebben aan jou het boek in waarheid gestuurd, zodat jij tussen de mensen kunt oordelen door wat Allah jou heeft laten zien, wees dus geen pleitbezorger voor de bedriegers.

De gelovige is barmhartig, maar we houden de bedriegers geen hand boven het hoofd. We beschermen onszelf tegen woede en wraak, laten de tegenpartij zien dat zelfcontrole leidt tot kracht, maar veroordelen en bestrijden verraad natuurlijk ook. We komen op voor iedereen die het slachtoffer is van bedrog en onrecht, moslim of geen moslim. Hoe is het echter mogelijk een lichtend voorbeeld te zijn en onrecht te bestrijden als we onderling nog niet in staat zijn bedrog uit te bannen? Hoe kunnen we één gemeenschap vormen als we elkaar beschuldigen met betrekking tot de politieke onmacht van onze gemeenschap? Als we de nobele Koran als leidraad nemen kunnen we het heft weer in handen nemen en onszelf in staat stellen vrede en rechtvaardigheid in de wereld te verspreiden. We hebben allemaal rechtstreeks toegang tot het heilige schrift en we kunnen ons verdiepen in de daden en lessen van onze geliefde boodschapper Mohammed saws. De boodschapper Mohammed saws kwam om vrede en verbondenheid in de wereld te brengen en iedereen die anders zegt heeft de boodschap niet begrepen of hoort bij de verraders. De boodschapper Mohammed saws zei: Degenen die leugens over mij verzinnen, laat hen in de hel plaats nemen. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.